กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (Science)

 

 


โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 121 คน
โดย ครูวราภรณ์
สัตว์ไม่มีมีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 111 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-07-21
จำนวนผู้ดู : 286 คน
โดย ครู วันเพ็ญ
วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 424 คน
โดย ครู วราภรณ์
เรื่องดิน
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาไทย (Thai Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 430 คน
โดย ครู วราภรณ์
สำนวนสุภาษิต
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 381 คน
โดย ครู วราภรณ์
ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 305 คน
โดย ครู วราภรณ์
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 283 คน
โดย ครู วราภรณ์
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 522 คน
โดย ครู วราภรณ์
การตวง ป.1
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 267 คน
โดย ครู วราภรณ์
การชั่ง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-12-17
จำนวนผู้ดู : 292 คน
โดย ครู วราภรณ์
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 293 คน
โดย ครู วราภรณ์
การฝึกการคูณกันนะเด็กๆ
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2019-09-01
จำนวนผู้ดู : 374 คน
โดย ครู วราภรณ์
Comparative and Superlative
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 276 คน
โดย ครู วราภรณ์
Vocabulary unit 3
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 301 คน
โดย ครู วราภรณ์
Past Simple Tense
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 285 คน
โดย ครู วราภรณ์
Fruit and vegetable
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(Social Study, Religion and Culture)

 

 


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 282 คน
โดย ครู วราภรณ์
กฎหมายคุ้มครองเด็ก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 279 คน
โดย ครู วราภรณ์
บัวสี่เหล่า
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 288 คน
โดย ครู วราภรณ์
โครงสร้างโลก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-04-19
จำนวนผู้ดู : 312 คน
โดย ครู วราภรณ์
สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระศิลปะ (Art)

 โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 47 คน
โดย ครู วราภรณ์
การวาดภาพสัตว์ด้วยวิธีง่ายๆ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 41 คน
โดย ครู วราภรณ์
การวาดภาพทิวทัศน์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-09-12
จำนวนผู้ดู : 67 คน
โดย ครู วราภรณ์
ศิลปวิจารณ์ ตัวอย่างการบรรยาย
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-09-12
จำนวนผู้ดู : 81 คน
โดย ครู วราภรณ์
ศิลปวิจารณ์
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
(Health and Physical Education)

 
โพสเมื่อ : 2019-08-23
จำนวนผู้ดู : 178 คน
โดย ครู วราภรณ์
การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-08-23
จำนวนผู้ดู : 209 คน
โดย ครู วราภรณ์
การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-07-11
จำนวนผู้ดู : 317 คน
โดย ครู วราภรณ์
การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-07-05
จำนวนผู้ดู : 141 คน
โดย ครู วราภรณ์
30 ข้อคิดจากเหตุการณ์ช่วย13 ชีวิตติดถ้าหลวง
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Career and Technology)

 
โพสเมื่อ : 2019-11-04
จำนวนผู้ดู : 27 คน
โดย ครู วราภรณ์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วย Google site
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-08-29
จำนวนผู้ดู : 253 คน
โดย ครู วราภรณ์
การปลูกพืชไร้ดิน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนผู้ดู : 710 คน
โดย ครู วราภรณ์
การแทรกตารางเว็บไซต์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนผู้ดู : 602 คน
โดย ครู วราภรณ์
โครงงานเว็บไซต์
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 ปฐมวัย (Childhood)โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 34 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์โลกน่ารัก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 46 คน
โดย ครู วราภรณ์
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 36 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์โลกน่ารัก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 48 คน
โดย ครู วราภรณ์
พืช
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 


งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (Student Affairs)
4
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 589 คน
โดย ครู วราภรณ์
ปลูกอะไร…ก็จะได้อย่างนั้น
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 486 คน
โดย ครู วราภรณ์
6 เทคนิคพัฒนาความจำ
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 966 คน
โดย ครู วราภรณ์
10 แฟชั่นโดนใจ ที่ฝ่ายปกครองแพ่งเล็ง
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 891 คน
โดย ครู วราภรณ์
4 ไม้ตายเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด