กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (Science)

 

 


โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 984 คน
โดย ครูวราภรณ์
สัตว์ไม่มีมีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 962 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-07-21
จำนวนผู้ดู : 1002 คน
โดย ครู วันเพ็ญ
วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 970 คน
โดย ครู วราภรณ์
เรื่องดิน
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาไทย (Thai Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 996 คน
โดย ครู วราภรณ์
สำนวนสุภาษิต
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 976 คน
โดย ครู วราภรณ์
ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 981 คน
โดย ครู วราภรณ์
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 976 คน
โดย ครู วราภรณ์
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 971 คน
โดย ครู วราภรณ์
การตวง ป.1
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 972 คน
โดย ครู วราภรณ์
การชั่ง
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-12-17
จำนวนผู้ดู : 969 คน
โดย ครู วราภรณ์
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 979 คน
โดย ครู วราภรณ์
การฝึกการคูณกันนะเด็กๆ
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)

 

 


โพสเมื่อ : 2020-01-06
จำนวนผู้ดู : 984 คน
โดย ครู วราภรณ์
Conversation about sickness
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-09-01
จำนวนผู้ดู : 978 คน
โดย ครู วราภรณ์
Comparative and Superlative
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 967 คน
โดย ครู วราภรณ์
Vocabulary unit 3
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 971 คน
โดย ครู วราภรณ์
Past Simple Tense
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(Social Study, Religion and Culture)

 

 


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 968 คน
โดย ครู วราภรณ์
กฎหมายคุ้มครองเด็ก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 978 คน
โดย ครู วราภรณ์
บัวสี่เหล่า
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 999 คน
โดย ครู วราภรณ์
โครงสร้างโลก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2017-04-19
จำนวนผู้ดู : 972 คน
โดย ครู วราภรณ์
สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระศิลปะ (Art)

 โพสเมื่อ : 2019-12-18
จำนวนผู้ดู : 977 คน
โดย ครู วราภรณ์
ศิลปิน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-12-18
จำนวนผู้ดู : 975 คน
โดย ครู วราภรณ์
การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 975 คน
โดย ครู วราภรณ์
การวาดภาพสัตว์ด้วยวิธีง่ายๆ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 979 คน
โดย ครู วราภรณ์
การวาดภาพทิวทัศน์
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
(Health and Physical Education)

 
โพสเมื่อ : 2019-08-23
จำนวนผู้ดู : 977 คน
โดย ครู วราภรณ์
การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-08-23
จำนวนผู้ดู : 963 คน
โดย ครู วราภรณ์
การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-07-11
จำนวนผู้ดู : 968 คน
โดย ครู วราภรณ์
การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2018-07-05
จำนวนผู้ดู : 961 คน
โดย ครู วราภรณ์
30 ข้อคิดจากเหตุการณ์ช่วย13 ชีวิตติดถ้าหลวง
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Career and Technology)

 
โพสเมื่อ : 2019-12-09
จำนวนผู้ดู : 964 คน
โดย ครู วราภรณ์
การขยายพันธุ์พืช
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-11-04
จำนวนผู้ดู : 971 คน
โดย ครู วราภรณ์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วย Google site
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-08-29
จำนวนผู้ดู : 965 คน
โดย ครู วราภรณ์
การปลูกพืชไร้ดิน
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนผู้ดู : 969 คน
โดย ครู วราภรณ์
การแทรกตารางเว็บไซต์
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 ปฐมวัย (Childhood)โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 963 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์โลกน่ารัก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 963 คน
โดย ครู วราภรณ์
สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 961 คน
โดย ครู วราภรณ์
สัตว์โลกน่ารัก
อ่านต่อ..


โพสเมื่อ : 2019-10-12
จำนวนผู้ดู : 963 คน
โดย ครู วราภรณ์
พืช
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด

 

 


งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (Student Affairs)
4
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 969 คน
โดย ครู วราภรณ์
ปลูกอะไร…ก็จะได้อย่างนั้น
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 968 คน
โดย ครู วราภรณ์
6 เทคนิคพัฒนาความจำ
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 985 คน
โดย ครู วราภรณ์
10 แฟชั่นโดนใจ ที่ฝ่ายปกครองแพ่งเล็ง
อ่านต่อ..

โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 977 คน
โดย ครู วราภรณ์
4 ไม้ตายเอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง
อ่านต่อ..

อ่านบทความทั้งหมด