Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Career and Technology)

 ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2018-01-05
จำนวนผู้ดู : 36 คน
ความรู้ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2017-11-17
จำนวนผู้ดู : 50 คน
การจัดสวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2017-11-07
จำนวนผู้ดู : 108 คน
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-10-19
จำนวนผู้ดู : 47 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 53 คน
สื่อการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 เทอม 2 2560
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 46 คน
ปลาสวยงาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 39 คน
อาชีพในชุมชน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2017-09-27
จำนวนผู้ดู : 80 คน
การสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Power Point
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2017-09-07
จำนวนผู้ดู : 74 คน
งานช่าง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2017-07-20
จำนวนผู้ดู : 488 คน
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2017-07-19
จำนวนผู้ดู : 506 คน
สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-04-11
จำนวนผู้ดู : 86 คน
สื่อประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-12-14
จำนวนผู้ดู : 314 คน
แบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-12-14
จำนวนผู้ดู : 307 คน
แบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-12-14
จำนวนผู้ดู : 313 คน
แบบฝึกทักษะคิดวิเคราะห์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-11-07
จำนวนผู้ดู : 299 คน
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2016-10-26
จำนวนผู้ดู : 244 คน
หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-10-25
จำนวนผู้ดู : 232 คน
ชนิดของอุปกรณ์เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-10-21
จำนวนผู้ดู : 397 คน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-09-08
จำนวนผู้ดู : 191 คน
เทคโนโลยี
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-09-02
จำนวนผู้ดู : 194 คน
การเขียนภาพ Perspevtive
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-08-24
จำนวนผู้ดู : 234 คน
ความรู้ในการสร้างผลิตภัณฑ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2016-07-12
จำนวนผู้ดู : 298 คน
ปลาสวยงาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-07-01
จำนวนผู้ดู : 302 คน
การออกณฑ์แบบผลิตภัณฑ์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2016-05-25
จำนวนผู้ดู : 1141 คน
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-05-19
จำนวนผู้ดู : 383 คน
สื่อประกอบการสอน 2559 เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ป.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-05-19
จำนวนผู้ดู : 398 คน
สื่อประกอบการสอน 2559 เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 563 คน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 829 คน
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1401 คน
อาหารจานเดียว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 401 คน
การเลือกซื้ออาหารสด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-02-07
จำนวนผู้ดู : 291 คน
การเลี้ยงสัตว์ทั่วไป
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2016-01-26
จำนวนผู้ดู : 226 คน
การแบ่งและแยก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-12-15
จำนวนผู้ดู : 240 คน
Hydroponics
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-11-19
จำนวนผู้ดู : 330 คน
ใบงาน เรื่อง Flowchart
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-11-08
จำนวนผู้ดู : 245 คน
ปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-11-02
จำนวนผู้ดู : 281 คน
การปลูกพืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-11-02
จำนวนผู้ดู : 352 คน
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-10-25
จำนวนผู้ดู : 534 คน
แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-10-09
จำนวนผู้ดู : 446 คน
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-10-09
จำนวนผู้ดู : 623 คน
การเก็บรักษาข้อมูล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-10-07
จำนวนผู้ดู : 625 คน
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-10-07
จำนวนผู้ดู : 2670 คน
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิรินทิพย์
โพสเมื่อ : 2015-09-25
จำนวนผู้ดู : 532 คน
หลักการออกแบบงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-09-21
จำนวนผู้ดู : 518 คน
ชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-09-20
จำนวนผู้ดู : 214 คน
technology58
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-08-24
จำนวนผู้ดู : 219 คน
รับมือแผ่นดินไหว(แนะแนว)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-08-15
จำนวนผู้ดู : 234 คน
เทคโนโลยี
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-07-17
จำนวนผู้ดู : 289 คน
ทบทวนความรู้โปรแกรม Photoshop (ต่อ)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-07-15
จำนวนผู้ดู : 440 คน
ทบทวนความรู้กับโปรแกรม Adobe Photoshop
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2015-07-02
จำนวนผู้ดู : 329 คน
ความปลอดภัยในงานช่าง ม. 5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-05-29
จำนวนผู้ดู : 1403 คน
การดราฟรูปภาพด้วยโปรแกรม Flash
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 399 คน
สื่อการสอน เรื่อง รูปภาพระบายสีชั้นเตรียมอนุบาล ครูพิราภรณ์ พรมสอน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 477 คน
สื่อการสอน เรื่อง รูปภาพระบายสีชั้นเตรียมอนุบาล ครูพิราภรณ์ พรมสอน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 497 คน
สื่อประกอบการสอน พืชผักสวนครัว ครูไพจิตร สุวรรณ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 795 คน
สื่อการสอนเรื่องพลังงานหมุนเวียน ครูพรพิทยา จูงใจ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 238 คน
อาชีพในท้องถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 3133 คน
การเลือกซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2015-02-03
จำนวนผู้ดู : 606 คน
การถนอมอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-02-02
จำนวนผู้ดู : 2554 คน
การทำ Paper Animation ด้วย PowerPoint
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-01-28
จำนวนผู้ดู : 450 คน
แฉ 10 ความลับของ Excel ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน!
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-01-26
จำนวนผู้ดู : 328 คน
CONCATENATE (ฟังก์ชัน CONCATENATE)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-01-26
จำนวนผู้ดู : 357 คน
การสร้างเกมด้วยคำสั่ง if โปรแกรม Microsoft Excel
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1186 คน
งานแกะสลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 288 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง แผนภูมิกราฟ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 327 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง พิมพ์ข้อความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-01-18
จำนวนผู้ดู : 288 คน
คีย์ลัด Excel ที่จำเป็นต้องรู้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2015-01-18
จำนวนผู้ดู : 278 คน
ข้อความผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้สูตร Excel
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2014-12-24
จำนวนผู้ดู : 2512 คน
อุปกรณ์งานช่าง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2014-12-24
จำนวนผู้ดู : 384 คน
อุปกรณ์งานช่าง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2014-12-24
จำนวนผู้ดู : 328 คน
อุปกรณ์งานช่าง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-11-11
จำนวนผู้ดู : 1181 คน
Database (ฐานข้อมูล)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 366 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 1 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 341 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 2 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 345 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 325 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 4 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2014-09-29
จำนวนผู้ดู : 703 คน
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-09-23
จำนวนผู้ดู : 604 คน
การพัฒนาทักษะ การฝึกใช้เมาส์ด้วยโปรแกรม Paint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-07-31
จำนวนผู้ดู : 1065 คน
ความรู้เกี่ยวกับ Office
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-06-09
จำนวนผู้ดู : 1174 คน
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2014-05-27
จำนวนผู้ดู : 2659 คน
ความรู้เรื่องจักร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-05-20
จำนวนผู้ดู : 913 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2014-05-19
จำนวนผู้ดู : 727 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน ระดับชั้่นประถมศึกษาปีที่ 6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 986 คน
การสร้างจดหมายเวียน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 890 คน
การัดห้องครัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 600 คน
อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2362 คน
งานเขียนแบบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 517 คน
การทำความสะอาดบ้าน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 454 คน
การปรุงอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1448 คน
การทำเครื่องดื่ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2014-05-06
จำนวนผู้ดู : 436 คน
สอนดราฟภาพง่ายๆจากโฟโต้ช็อป
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-02-11
จำนวนผู้ดู : 1472 คน
การพัฒนาสื่อการเรียนผ่าน App Inventor
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-01-31
จำนวนผู้ดู : 542 คน
Port ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2556
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-11-12
จำนวนผู้ดู : 1015 คน
พื้นฐานการใช้งาน Photoscape ป.6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-11-05
จำนวนผู้ดู : 4918 คน
มาทำความรู้จักกับ เลเยอร์ (Layer) ใน Photoshop
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-10-29
จำนวนผู้ดู : 740 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop จำนวน 10 ข้อ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-10-28
จำนวนผู้ดู : 3063 คน
แบบทดสอบ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoscape
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-10-05
จำนวนผู้ดู : 829 คน
การสร้างหนังสั้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-10-05
จำนวนผู้ดู : 810 คน
การเขียนผังงาน Flowchart
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-10-05
จำนวนผู้ดู : 717 คน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-08-26
จำนวนผู้ดู : 755 คน
ภาษาทางคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-08-23
จำนวนผู้ดู : 761 คน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2013-08-22
จำนวนผู้ดู : 621 คน
สื่อการเรียน ดอกโดนัทจากถุงพลาสติก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-08-05
จำนวนผู้ดู : 621 คน
แบบทดสอบนักเรียนชั้นป.6 กลางภาค 1/2556
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-07-31
จำนวนผู้ดู : 604 คน
สื่อประกอบการเรียนการสอน บูรณาการเรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลาก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-07-30
จำนวนผู้ดู : 596 คน
เริ่มต้นเขียนภาษาซี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-07-30
จำนวนผู้ดู : 564 คน
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 2131 คน
การใช้สูตรในการคำนวณ ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-07-11
จำนวนผู้ดู : 736 คน
เทคนิคการใส่รูปภาพเข้าไปในตัวอักษร ด้วย PowerPoint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2013-07-10
จำนวนผู้ดู : 983 คน
การจัดสวนถาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-07-10
จำนวนผู้ดู : 881 คน
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 761 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Paint เบื้องต้น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 861 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 932 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-06-24
จำนวนผู้ดู : 1078 คน
สื่อประกอบการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์ระบบมัลติมีเดีย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-06-24
จำนวนผู้ดู : 956 คน
สื่อประกอบการเรียน เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-06-10
จำนวนผู้ดู : 713 คน
การใช้คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-06-07
จำนวนผู้ดู : 919 คน
แบบทดสอบ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-06-07
จำนวนผู้ดู : 727 คน
สร้างงานนำเสนอจาก MS Powerpoint 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1108 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 5267 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1574 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1752 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 527 คน
สิ่งประดิษฐ์จากหลอดกาแฟเหลือใช้
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 505 คน
สิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 921 คน
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1095 คน
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูไพจิตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 543 คน
การจัดกิจกรรมโครงงาน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1383 คน
การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 631 คน
การออกแบบเทคโนโลยี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 569 คน
อาหารหลัก 5 หมู่...คุณรู้ดีแค่ไหน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 598 คน
แกงส้มแสนอร่อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 566 คน
3G คืออะไร?
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 996 คน
ท่องโลกอาเซียน...ตอนที่ 1 - 5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-03-01
จำนวนผู้ดู : 983 คน
ผลงานนักเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-27
จำนวนผู้ดู : 759 คน
ทดสอบ ป.4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-14
จำนวนผู้ดู : 1605 คน
วาเลนไทน์ Microsoft Word
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-13
จำนวนผู้ดู : 900 คน
วาเลนไทน์ Excel
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 966 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 1181 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 1198 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 1473 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 805 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-09
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
ทดสอบ ปลายภาค ป.6
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-08
จำนวนผู้ดู : 497 คน
TEST
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-08
จำนวนผู้ดู : 664 คน
การสร้างตาราง โดยโปรแกรม Microsoft Word
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-02-06
จำนวนผู้ดู : 674 คน
การสร้างตารางคะแนนรวม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-31
จำนวนผู้ดู : 715 คน
นักเรียน ชั้น ม.3 ติดตามงานตัวเองด้วยนะค่ะ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-27
จำนวนผู้ดู : 631 คน
รายงานการทำบัญชีของฉัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-23
จำนวนผู้ดู : 781 คน
ออกแบบรูปภาพตกแต่งปฏิทิน 2012
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-21
จำนวนผู้ดู : 747 คน
วิธีออกแบบ Template โดยโปรแกรม Dreamweaver 8
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-21
จำนวนผู้ดู : 790 คน
7 อย่างที่เราจะต้องมีใน Template
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-20
จำนวนผู้ดู : 599 คน
ปฏิทิน 2012 รูปแบบ word
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-20
จำนวนผู้ดู : 636 คน
ให้สร้างตารางดังต่อไปนี้ และหาคำตอบตามที่กำหนดให้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-13
จำนวนผู้ดู : 595 คน
ตารางและข้อมูลที่นักเรียน ป.4 ต้องทำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-11
จำนวนผู้ดู : 702 คน
รู้จักน้ำท่วมให้มากขึ้น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-09
จำนวนผู้ดู : 670 คน
Portfolio ป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-09
จำนวนผู้ดู : 616 คน
Portfolio ป.5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-09
จำนวนผู้ดู : 648 คน
Portfolio ป.6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-04
จำนวนผู้ดู : 586 คน
ปฏิทินปี 2012
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2012-01-04
จำนวนผู้ดู : 621 คน
Happy New Year 2012
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-29
จำนวนผู้ดู : 960 คน
Portfolio ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-29
จำนวนผู้ดู : 1629 คน
Portfolio ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-29
จำนวนผู้ดู : 2806 คน
Portfolio ป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-28
จำนวนผู้ดู : 614 คน
Presentation for kids
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-28
จำนวนผู้ดู : 511 คน
สุขสันต์วันเกิด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-28
จำนวนผู้ดู : 614 คน
การฝึกวาดรูปปลา โดยโปรแกรม Paint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวโรบล
โพสเมื่อ : 2011-12-27
จำนวนผู้ดู : 789 คน
การวาด ปลา จาก Paint
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-16
จำนวนผู้ดู : 782 คน
8. เครื่องพิมพ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-14
จำนวนผู้ดู : 691 คน
7. การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-14
จำนวนผู้ดู : 2061 คน
Download รูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-13
จำนวนผู้ดู : 641 คน
การบ้าน ป.4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-13
จำนวนผู้ดู : 972 คน
การบ้าน ป.5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-13
จำนวนผู้ดู : 631 คน
การบ้าน ป.6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-10
จำนวนผู้ดู : 1167 คน
การบ้าน ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-10
จำนวนผู้ดู : 1155 คน
การบ้าน ป.3
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-08
จำนวนผู้ดู : 1256 คน
วิธีออกแบบ Template โดยโปรแกรม Dreamweaver 8
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-08
จำนวนผู้ดู : 2839 คน
การบ้าน ป.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 630 คน
Efect power point 2007-2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 710 คน
การทำ Link ใน PowerPoint
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 530 คน
ทำสไลด์โชว์ง่ายๆ สไตล์ Corel
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 593 คน
การสอนทำหัวเว็บไซต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 622 คน
How to make a powerpoint animation : tutorial
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-05
จำนวนผู้ดู : 543 คน
PowerPoint Advanced Effects
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-12-01
จำนวนผู้ดู : 805 คน
แบบฟอร์ม story Board
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 575 คน
1. การสร้างการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 466 คน
1. การสร้างกราฟ ในโปรแกรม Excel
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 430 คน
1. ฝึกฝนการคิด Mind Maps (ภาษาอังกฤษ)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 600 คน
6. การวาด Patricio Estrella
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 716 คน
5. การฝึกวาดรูปโดราเอมอน (Doraemon)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 1402 คน
4.วาดรูปต้นไม้ โปรแกรม Paint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 704 คน
7. ทำใบปลิวโฆษณาด้วยโปรแกรม Word 2007
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพรพิทยา
โพสเมื่อ : 2011-11-29
จำนวนผู้ดู : 1190 คน
ประโยชน์ของน้ำผลไม้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-28
จำนวนผู้ดู : 637 คน
การสร้าง Link ข้อความ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2011-11-25
จำนวนผู้ดู : 964 คน
การขยายพันธุ์พืชติดตา ต่่อกิ่ง ทาบกิ่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-24
จำนวนผู้ดู : 492 คน
แข่งทักษะ ป.6
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-20
จำนวนผู้ดู : 804 คน
6. การปริ้นสกรีน (Print Screen Sys Rq)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-18
จำนวนผู้ดู : 590 คน
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ตอน 3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-15
จำนวนผู้ดู : 10158 คน
5. แผ่นพับ_ประวัติส่วนตัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรรณิการ์
โพสเมื่อ : 2011-11-14
จำนวนผู้ดู : 1005 คน
การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-11
จำนวนผู้ดู : 2270 คน
4. การวางนิ้วบนแป้นเหย้า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-10
จำนวนผู้ดู : 606 คน
VDO การออกแบบ WEB ด้วยการสร้างเลย์เอาท์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-08
จำนวนผู้ดู : 932 คน
4. วันลอยกระทง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-08
จำนวนผู้ดู : 1129 คน
4. เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-07
จำนวนผู้ดู : 475 คน
3. การแก้ไขขนาดของรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-07
จำนวนผู้ดู : 640 คน
8. ข้อควรระวังเพื่อการเล่นคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-07
จำนวนผู้ดู : 1185 คน
7. ความหมายของไวรัส
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-07
จำนวนผู้ดู : 755 คน
6. ผลกระทบของอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-07
จำนวนผู้ดู : 545 คน
5. ประโยชน์ที่ได้รับจาก Search Engine
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-04
จำนวนผู้ดู : 478 คน
ตารางรหัสสี สำหรับการทำเว็บไซต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-04
จำนวนผู้ดู : 784 คน
4. บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-03
จำนวนผู้ดู : 590 คน
3. วิธีการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-03
จำนวนผู้ดู : 562 คน
2. ของขวัญวันพ่อ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-03
จำนวนผู้ดู : 1992 คน
ส่วนประกอบในการใช้งาน โปรแกรม Corel video studio 12
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 1157 คน
3. อุปกรณ์ในการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 541 คน
1. การปรับแต่งรูปภาพ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
2. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 931 คน
1. ความหมายของอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 877 คน
พระราชกรณียกิจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 1027 คน
2. การแก้ไขลักษณะรูปภาพ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-11-01
จำนวนผู้ดู : 504 คน
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสมศักดิ์
โพสเมื่อ : 2011-10-31
จำนวนผู้ดู : 2087 คน
การขยายพันธุ์พืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-10-27
จำนวนผู้ดู : 607 คน
หลักในการออกแบบ Web Page
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-10-26
จำนวนผู้ดู : 934 คน
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ตอน 2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2011-10-09
จำนวนผู้ดู : 791 คน
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML เบื้องต้น ตอนที่ 1
อ่านต่อ..