Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 


ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 508 คน
จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 283 คน
แบบทดสอบบทที่1เรื่องเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 305 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 321 คน
สรุปสูตร เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 275 คน
การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 326 คน
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 267 คน
วันค่าพายเป็นยังไง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 301 คน
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 254 คน
วิวัฒนาการค่าพาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 317 คน
หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้น ป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 262 คน
รากที่สอง (Square Roots)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 290 คน
การหารเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 303 คน
การคูณเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 253 คน
การบวกลบเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 332 คน
เซต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 275 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 321 คน
หน่วยที่1จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 330 คน
การลบจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤติยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 297 คน
การหาปริมาตรของพีระมิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 300 คน
การเปรียบเทียบเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 291 คน
การเปรียบเทียบจำนวนไม่ไเกิน 1000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 311 คน
เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 324 คน
เศษส่วนอย่างต่ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 278 คน
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 258 คน
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 277 คน
ความหมายของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 302 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิลาวัลย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 312 คน
จำนวนเต็ม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 285 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 296 คน
ลำดับเลขคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1317 คน
การตวง ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1366 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2017-12-17
จำนวนผู้ดู : 1795 คน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 1396 คน
การฝึกการคูณกันนะเด็กๆ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1306 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
เวลาป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1340 คน
แบบรูปและความสัมพันธ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
การเขียนแผนภูมิแท่งแสดงจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1336 คน
ชนิดรูปสามเหลี่ยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
ชนิดของมุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2017-03-07
จำนวนผู้ดู : 1260 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-01-12
จำนวนผู้ดู : 1268 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 1447 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1249 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1460 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1560 คน
การหารทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1224 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1236 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1234 คน
การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1650 คน
มุม(Angle)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1504 คน
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข (เลขโรมัน)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1454 คน
จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1231 คน
การเปรียบเทียบจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิชญา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1276 คน
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูปวิตรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1535 คน
พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1244 คน
จำนวน 1 - 5 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
รุปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1305 คน
เศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2886 คน
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
แผนภูมิแท่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1247 คน
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1469 คน
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1215 คน
กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1333 คน
การบวก ลบ คุณ หาร ระคน ป.4 ครูพิมพ์ชนก หวังใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1391 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1316 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1768 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1358 คน
ความเท่ากันทุกประการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1263 คน
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-01-25
จำนวนผู้ดู : 1298 คน
สถิติเบื้องต้น(1)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1220 คน
สมการตัวแปรเดียว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 1234 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-12-09
จำนวนผู้ดู : 1234 คน
เงิน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-12-02
จำนวนผู้ดู : 1609 คน
วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-11-26
จำนวนผู้ดู : 1440 คน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-21
จำนวนผู้ดู : 1246 คน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 3634 คน
แทนแกรม (Tangram)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1211 คน
เงิน และการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
ฌ.ฺฯ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1614 คน
ทฤษฎีพีทาโกรัส
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1322 คน
แผนภูมิรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1225 คน
อัตราส่วนและร้อยละ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1445 คน
จำนวนเต็ม การบวกลบจำนวนเต็ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1486 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1539 คน
บทที่9 ค่าของเงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1542 คน
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1201 คน
ระบบตัวเลขโรมัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 12547 คน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1242 คน
การนับเลขจำนวนนับ1-10
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1278 คน
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเสาวภา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1855 คน
มุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสรรเพชญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1225 คน
จำนวนนับที่เกิน100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 1220 คน
บทที่ 2 กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-18
จำนวนผู้ดู : 1250 คน
บทที่ 1 เซต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-17
จำนวนผู้ดู : 1228 คน
บทที่ 2 การให้เหตุผล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-21
จำนวนผู้ดู : 1247 คน
จำนวนนับ1-10 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1228 คน
การบวกเลข
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1587 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1230 คน
การหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1230 คน
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1218 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1225 คน
โจทย์ปัญหาการบวกลบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1920 คน
สูตรพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1223 คน
โจทย์ปัญหาการคูณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1227 คน
Pre-Post คณิตศาสตร์หน่วยที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1233 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1230 คน
เที่ยวดินแดนเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1231 คน
พ่อค้าคนใหม่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1236 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1223 คน
การบวกเลขไม่เกิน 100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพฤษา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1319 คน
ทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
การหาตัวคูณร่วมมากและตัวหารร่วมน้อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1229 คน
ปาร์ตี้วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1244 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1244 คน
ผักกาดยักษ์ประหลาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1231 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-07-14
จำนวนผู้ดู : 1259 คน
แนวข้อสอบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่านต่อ..