Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 


ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 553 คน
จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 308 คน
แบบทดสอบบทที่1เรื่องเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 328 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 344 คน
สรุปสูตร เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 296 คน
การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 365 คน
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 297 คน
วันค่าพายเป็นยังไง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 328 คน
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 272 คน
วิวัฒนาการค่าพาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 340 คน
หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้น ป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 284 คน
รากที่สอง (Square Roots)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 311 คน
การหารเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 326 คน
การคูณเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 276 คน
การบวกลบเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 361 คน
เซต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 295 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 345 คน
หน่วยที่1จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 355 คน
การลบจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤติยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 327 คน
การหาปริมาตรของพีระมิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 320 คน
การเปรียบเทียบเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 315 คน
การเปรียบเทียบจำนวนไม่ไเกิน 1000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 341 คน
เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 349 คน
เศษส่วนอย่างต่ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 300 คน
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 280 คน
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 300 คน
ความหมายของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 327 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิลาวัลย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 333 คน
จำนวนเต็ม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 308 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 319 คน
ลำดับเลขคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1348 คน
การตวง ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1394 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2017-12-17
จำนวนผู้ดู : 1923 คน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 1432 คน
การฝึกการคูณกันนะเด็กๆ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1335 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1283 คน
เวลาป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1374 คน
แบบรูปและความสัมพันธ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
การเขียนแผนภูมิแท่งแสดงจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1364 คน
ชนิดรูปสามเหลี่ยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1304 คน
ชนิดของมุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2017-03-07
จำนวนผู้ดู : 1282 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-01-12
จำนวนผู้ดู : 1289 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 1485 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1280 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1495 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1600 คน
การหารทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1245 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1253 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1310 คน
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1258 คน
การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1704 คน
มุม(Angle)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1592 คน
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข (เลขโรมัน)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1527 คน
จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1252 คน
การเปรียบเทียบจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิชญา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูปวิตรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1567 คน
พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
จำนวน 1 - 5 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
รุปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1339 คน
เศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2952 คน
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1286 คน
แผนภูมิแท่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1279 คน
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1509 คน
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1237 คน
กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1360 คน
การบวก ลบ คุณ หาร ระคน ป.4 ครูพิมพ์ชนก หวังใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1425 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1368 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1803 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1398 คน
ความเท่ากันทุกประการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1294 คน
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-01-25
จำนวนผู้ดู : 1327 คน
สถิติเบื้องต้น(1)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1244 คน
สมการตัวแปรเดียว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-12-09
จำนวนผู้ดู : 1250 คน
เงิน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-12-02
จำนวนผู้ดู : 1642 คน
วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-11-26
จำนวนผู้ดู : 1471 คน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-21
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 3872 คน
แทนแกรม (Tangram)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1226 คน
เงิน และการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
ฌ.ฺฯ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1671 คน
ทฤษฎีพีทาโกรัส
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1354 คน
แผนภูมิรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
อัตราส่วนและร้อยละ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1512 คน
จำนวนเต็ม การบวกลบจำนวนเต็ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1599 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1577 คน
บทที่9 ค่าของเงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1599 คน
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1222 คน
ระบบตัวเลขโรมัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1314 คน
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 13946 คน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
การนับเลขจำนวนนับ1-10
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเสาวภา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1917 คน
มุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสรรเพชญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1290 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1244 คน
จำนวนนับที่เกิน100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
บทที่ 2 กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-18
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
บทที่ 1 เซต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-17
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
บทที่ 2 การให้เหตุผล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-21
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
จำนวนนับ1-10 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1251 คน
การบวกเลข
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1621 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
การหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1249 คน
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1247 คน
โจทย์ปัญหาการบวกลบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1983 คน
สูตรพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1285 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1245 คน
โจทย์ปัญหาการคูณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
Pre-Post คณิตศาสตร์หน่วยที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1256 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1251 คน
เที่ยวดินแดนเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1252 คน
พ่อค้าคนใหม่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1321 คน
การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1243 คน
การบวกเลขไม่เกิน 100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพฤษา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1351 คน
ทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1290 คน
การหาตัวคูณร่วมมากและตัวหารร่วมน้อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1250 คน
ปาร์ตี้วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
ผักกาดยักษ์ประหลาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1252 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-07-14
จำนวนผู้ดู : 1283 คน
แนวข้อสอบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1316 คน
ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่านต่อ..