Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 


ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 618 คน
จำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 331 คน
แบบทดสอบบทที่1เรื่องเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 350 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 374 คน
สรุปสูตร เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 321 คน
การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 403 คน
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 343 คน
วันค่าพายเป็นยังไง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 360 คน
การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 299 คน
วิวัฒนาการค่าพาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 373 คน
หน่วยที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ชั้น ป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 310 คน
รากที่สอง (Square Roots)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 335 คน
การหารเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 349 คน
การคูณเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 299 คน
การบวกลบเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกวิน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 397 คน
เซต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูคเณศ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 319 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 371 คน
หน่วยที่1จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 381 คน
การลบจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤติยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 350 คน
การหาปริมาตรของพีระมิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 347 คน
การเปรียบเทียบเศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 341 คน
การเปรียบเทียบจำนวนไม่ไเกิน 1000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 366 คน
เศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 376 คน
เศษส่วนอย่างต่ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 328 คน
การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 302 คน
การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐธิดา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 329 คน
ความหมายของเศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 351 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิลาวัลย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 356 คน
จำนวนเต็ม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 332 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวัชโรนล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 352 คน
ลำดับเลขคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1390 คน
การตวง ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2018-01-02
จำนวนผู้ดู : 1431 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2017-12-17
จำนวนผู้ดู : 2039 คน
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 1470 คน
การฝึกการคูณกันนะเด็กๆ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1372 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1311 คน
เวลาป.2
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1415 คน
แบบรูปและความสัมพันธ์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
การเขียนแผนภูมิแท่งแสดงจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1404 คน
ชนิดรูปสามเหลี่ยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1329 คน
ชนิดของมุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2017-03-07
จำนวนผู้ดู : 1312 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-01-12
จำนวนผู้ดู : 1315 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 1533 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1309 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1542 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1301 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1646 คน
การหารทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1279 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1335 คน
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1745 คน
มุม(Angle)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1646 คน
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข (เลขโรมัน)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1605 คน
จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
การเปรียบเทียบจำนวน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิชญา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1324 คน
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูปวิตรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1626 คน
พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
จำนวน 1 - 5 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1316 คน
รุปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1368 คน
เศษส่วน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 3063 คน
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1311 คน
แผนภูมิแท่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1304 คน
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1548 คน
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1260 คน
กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1386 คน
การบวก ลบ คุณ หาร ระคน ป.4 ครูพิมพ์ชนก หวังใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1458 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1449 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1844 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1434 คน
ความเท่ากันทุกประการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1312 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-01-25
จำนวนผู้ดู : 1362 คน
สถิติเบื้องต้น(1)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
สมการตัวแปรเดียว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-12-09
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
เงิน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-12-02
จำนวนผู้ดู : 1673 คน
วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-11-26
จำนวนผู้ดู : 1527 คน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-21
จำนวนผู้ดู : 1297 คน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 4191 คน
แทนแกรม (Tangram)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1246 คน
เงิน และการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1348 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1301 คน
ฌ.ฺฯ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1746 คน
ทฤษฎีพีทาโกรัส
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1391 คน
แผนภูมิรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
อัตราส่วนและร้อยละ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1559 คน
จำนวนเต็ม การบวกลบจำนวนเต็ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1669 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1631 คน
บทที่9 ค่าของเงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1650 คน
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
ระบบตัวเลขโรมัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1349 คน
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 15346 คน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
การนับเลขจำนวนนับ1-10
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1325 คน
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเสาวภา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2000 คน
มุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสรรเพชญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1310 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
จำนวนนับที่เกิน100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
บทที่ 2 กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-18
จำนวนผู้ดู : 1312 คน
บทที่ 1 เซต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-17
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
บทที่ 2 การให้เหตุผล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-21
จำนวนผู้ดู : 1291 คน
จำนวนนับ1-10 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1276 คน
การบวกเลข
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1652 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
การหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1270 คน
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัณฌณาอร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1271 คน
โจทย์ปัญหาการบวกลบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 2044 คน
สูตรพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1303 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1265 คน
โจทย์ปัญหาการคูณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
Pre-Post คณิตศาสตร์หน่วยที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1278 คน
เที่ยวดินแดนเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1270 คน
พ่อค้าคนใหม่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1361 คน
การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1259 คน
การบวกเลขไม่เกิน 100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพฤษา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1391 คน
ทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1320 คน
การหาตัวคูณร่วมมากและตัวหารร่วมน้อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
ปาร์ตี้วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1289 คน
ผักกาดยักษ์ประหลาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-07-14
จำนวนผู้ดู : 1313 คน
แนวข้อสอบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1345 คน
ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่านต่อ..