Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระภาษาไทย (Thai Language)

 


ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 682 คน
อักษรนำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 653 คน
อิศรญาณภาษิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 593 คน
คำควบกล้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 582 คน
อวัจนภาษา
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 305 คน
พระบรมราโชวาท
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤตมุข
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 358 คน
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 360 คน
การวิจารณ์วรรณกรรม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 445 คน
บทพากย์เอราวัณ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 337 คน
สระ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 356 คน
อักษรนำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 369 คน
อักษรนำ ( คำที่มี ห นำ )
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 429 คน
คำยืมภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 336 คน
คำที่มีตัวการันต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 357 คน
ประโยค
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤตมุข
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 805 คน
โคลงสี่สุภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 359 คน
คำบุพบท
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 329 คน
คำนาม๒
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 332 คน
พยัญชนะไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 335 คน
พยัญชนะอักษรกลาง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 318 คน
ฝึกทำข้อสอบภาษาไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1393 คน
สำนวนสุภาษิต๒
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1384 คน
ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1397 คน
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1392 คน
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1371 คน
คำเป็น คำตาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1300 คน
เรื่อง สระไทยน่ารู้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1500 คน
ประโยคในภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
เรื่องพยัญชนะไทย ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1463 คน
มาตราตัวสะกดป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1352 คน
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1572 คน
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-06-27
จำนวนผู้ดู : 1282 คน
ช่าง ๑๐ หมู่
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2016-10-24
จำนวนผู้ดู : 3420 คน
คำราชาศัพท์ ม.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1289 คน
นิทาน ยายกะตา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 7528 คน
บทเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
ฝึกอ่านสะกดคำ ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
อักษร 3หมู่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1338 คน
วรรณคดีเรื่อง มะกะโท
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1294 คน
ประโยคซับซ้อน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1306 คน
นิราศนรินทร์ (อิน)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
การอ่านออกเสียง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1334 คน
ุภููผา ระดับชั้น ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
ความหมายของคำตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
คำสันธาน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1801 คน
เวตาลปัญจวิงศติ (เรื่องที่๑๐)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1777 คน
พันท้ายนรสิงห์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1491 คน
นิราศภูเขาทอง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1258 คน
,มาตราตัวสะกด ชั้น ป1 ครูนุชรินทร์ คำแผ่น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1336 คน
ภาษิตล้านนา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1537 คน
สระคงรูป ครูละอองดาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1488 คน
ประโยคหรือวลี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1523 คน
สื่อประกอบการสอนครูจงจิตต์ ดวงจันทร์ การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง สังข์ทอง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1340 คน
อ่านจับใจความ(นิทานเด็กเลี้ยงแกะ)ครูนฤมล ดอกหอม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2002 คน
ฝึกสะกดคำ ชั้น ป.1 ครูนุชรินทรื คำแผ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
มาตราตัวสะกด ชั้้น ป.4 ครูรัตนา มงคล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1745 คน
สุภาษิตพระร่วง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1845 คน
มัทนะพาธา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1265 คน
คำสมาส สนธิ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2015-02-10
จำนวนผู้ดู : 1279 คน
เงาะป่า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1335 คน
การจับใจความสำคัญ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
มาตราตัวสะกด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 2529 คน
พระอภัยมณี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1237 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
คำพ้องรูป พ้องเสียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2015-01-22
จำนวนผู้ดู : 1465 คน
คำที่ใช้ ฤ ฤา ฑ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2015-01-22
จำนวนผู้ดู : 1387 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2015-01-21
จำนวนผู้ดู : 1703 คน
กลอนสุภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2015-01-21
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์มัทรี)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-12-31
จำนวนผู้ดู : 1539 คน
คำสมาสสนธิ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-12-31
จำนวนผู้ดู : 1893 คน
ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-12-14
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-08-21
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
ขนมไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-06-22
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
นิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-22
จำนวนผู้ดู : 1282 คน
มาตรา ก กา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1238 คน
สำนวนสุภาษิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1273 คน
แจกลูกสระ เดี่ยว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1279 คน
วรรณยุกต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1237 คน
ภาษาไทยหรรษาผันวรรณยุกต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
วรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1257 คน
วรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1221 คน
นิทานหรรษา (หมากับเงา)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1232 คน
นิทานสอนใจสำหรับเด็ก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
พยัญชนะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชริดา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2262 คน
นิทาน เรื่อง เงาะป่า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1375 คน
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1260 คน
สระ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
คำสันธาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1245 คน
บทอาขยานแมวเหมียว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1239 คน
นิทานสระอี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
คำคล้องจองต้องศึกษา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
คำที่ใช้บรร รร บัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1247 คน
สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1263 คน
นิทานสระอา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1234 คน
นิทานสระแอ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
สระควรจำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1482 คน
มาตรา แม่กด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
นิทานอีสป
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
โคลงนิราศ นรินทร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1222 คน
นิทานคุณธรรมสอนใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1242 คน
คำคล้องจอง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1561 คน
โคลงโลกนิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
นิทาน กบเลือกนาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1408 คน
นิทานกระเช้าสีดา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1242 คน
นิทานอีสป
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1258 คน
การอ่านสะกดคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-02-24
จำนวนผู้ดู : 1273 คน
คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2014-02-20
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
ชนิดของคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-02-20
จำนวนผู้ดู : 1315 คน
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-02-14
จำนวนผู้ดู : 1717 คน
ประวัติความเป็นมาภาษาล้านนา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-02-11
จำนวนผู้ดู : 1485 คน
นิทานพื้นบ้าน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-01-12
จำนวนผู้ดู : 1238 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1300 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1258 คน
บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1237 คน
บทพากย์เอราวัณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1423 คน
ปริศนาคำทาย 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1256 คน
นิทานอีสป เรื่อง หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1310 คน
พระมหาชนก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1246 คน
มาตราตัวสะกด แม่ ก กา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
คำนาม๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1382 คน
มาตราตัวสะกด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 2030 คน
วรรณยุกต์ไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1273 คน
คำเมือง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
คำซ้ำ คำซ้อน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1486 คน
สระไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1344 คน
สระภาษาไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1310 คน
สระภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1285 คน
พยัญชนะไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชริดา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ หมาขนคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1489 คน
มาตราตัวสะกดไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1395 คน
คำบาลี สันสกฤตในภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
นิทานอีสปเรื่อง สิงโตกับลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1227 คน
นิทานอีสปเรื่อง แม่ไก่โชคร้าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1226 คน
หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1301 คน
นิทานอีสปเรื่อง หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1429 คน
ปริศนาคำทายคืออะไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1226 คน
3G คืออะไร ?
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
นิทานอีสปเรื่องงูพิษกับนกอินทรี
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-14
จำนวนผู้ดู : 1321 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุชาดา
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1311 คน
ภาษาไทยในประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ..