Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระภาษาไทย (Thai Language)

 


ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 777 คน
อักษรนำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 718 คน
อิศรญาณภาษิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 650 คน
คำควบกล้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 641 คน
อวัจนภาษา
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 328 คน
พระบรมราโชวาท
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤตมุข
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 387 คน
โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 383 คน
การวิจารณ์วรรณกรรม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 480 คน
บทพากย์เอราวัณ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 367 คน
สระ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 393 คน
อักษรนำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 399 คน
อักษรนำ ( คำที่มี ห นำ )
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาญจนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 514 คน
คำยืมภาษาต่างประเทศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 364 คน
คำที่มีตัวการันต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 387 คน
ประโยค
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤตมุข
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 873 คน
โคลงสี่สุภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 395 คน
คำบุพบท
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 356 คน
คำนาม๒
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 369 คน
พยัญชนะไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 359 คน
พยัญชนะอักษรกลาง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 338 คน
ฝึกทำข้อสอบภาษาไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1437 คน
สำนวนสุภาษิต๒
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1416 คน
ผันวรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1424 คน
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1420 คน
กาพย์ยานี๑๑
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1397 คน
คำเป็น คำตาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1348 คน
เรื่อง สระไทยน่ารู้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1543 คน
ประโยคในภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
เรื่องพยัญชนะไทย ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1521 คน
มาตราตัวสะกดป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1386 คน
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1619 คน
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2017-06-27
จำนวนผู้ดู : 1317 คน
ช่าง ๑๐ หมู่
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2016-10-24
จำนวนผู้ดู : 3554 คน
คำราชาศัพท์ ม.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1319 คน
นิทาน ยายกะตา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 10030 คน
บทเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1322 คน
ฝึกอ่านสะกดคำ ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1319 คน
อักษร 3หมู่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1368 คน
วรรณคดีเรื่อง มะกะโท
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1324 คน
ประโยคซับซ้อน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1338 คน
นิราศนรินทร์ (อิน)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1300 คน
การอ่านออกเสียง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1381 คน
ุภููผา ระดับชั้น ป.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1292 คน
ความหมายของคำตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1316 คน
คำสันธาน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1869 คน
เวตาลปัญจวิงศติ (เรื่องที่๑๐)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1902 คน
พันท้ายนรสิงห์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1571 คน
นิราศภูเขาทอง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
,มาตราตัวสะกด ชั้น ป1 ครูนุชรินทร์ คำแผ่น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1368 คน
ภาษิตล้านนา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1603 คน
สระคงรูป ครูละอองดาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1532 คน
ประโยคหรือวลี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1565 คน
สื่อประกอบการสอนครูจงจิตต์ ดวงจันทร์ การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง สังข์ทอง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1369 คน
อ่านจับใจความ(นิทานเด็กเลี้ยงแกะ)ครูนฤมล ดอกหอม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2085 คน
ฝึกสะกดคำ ชั้น ป.1 ครูนุชรินทรื คำแผ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1321 คน
มาตราตัวสะกด ชั้้น ป.4 ครูรัตนา มงคล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1808 คน
สุภาษิตพระร่วง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอาทิตย์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1915 คน
มัทนะพาธา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1291 คน
คำสมาส สนธิ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูโสภณ
โพสเมื่อ : 2015-02-10
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
เงาะป่า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนา
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1360 คน
การจับใจความสำคัญ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
มาตราตัวสะกด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 2829 คน
พระอภัยมณี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1320 คน
คำพ้องรูป พ้องเสียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2015-01-22
จำนวนผู้ดู : 1498 คน
คำที่ใช้ ฤ ฤา ฑ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2015-01-22
จำนวนผู้ดู : 1415 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2015-01-21
จำนวนผู้ดู : 1780 คน
กลอนสุภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2015-01-21
จำนวนผู้ดู : 1344 คน
มหาเวสสันดรชาดก (กัณฑ์มัทรี)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-12-31
จำนวนผู้ดู : 1582 คน
คำสมาสสนธิ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-12-31
จำนวนผู้ดู : 1949 คน
ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-12-14
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-08-21
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
ขนมไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-06-22
จำนวนผู้ดู : 1290 คน
นิทานเรื่อง ชาวนากับงูเห่า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-22
จำนวนผู้ดู : 1304 คน
มาตรา ก กา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
สำนวนสุภาษิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
แจกลูกสระ เดี่ยว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1302 คน
วรรณยุกต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
ภาษาไทยหรรษาผันวรรณยุกต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1273 คน
วรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1279 คน
วรรณยุกต์สนุกสนาน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
นิทานหรรษา (หมากับเงา)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1251 คน
นิทานสอนใจสำหรับเด็ก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1294 คน
พยัญชนะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชริดา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2490 คน
นิทาน เรื่อง เงาะป่า
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1409 คน
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
สระ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
คำสันธาน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1263 คน
บทอาขยานแมวเหมียว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1263 คน
นิทานสระอี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
คำคล้องจองต้องศึกษา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
คำที่ใช้บรร รร บัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1271 คน
สำนวนสุภาษิตคำพังเพย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1292 คน
นิทานสระอา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1257 คน
นิทานสระแอ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
สระควรจำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1557 คน
มาตรา แม่กด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1262 คน
นิทานอีสป
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1352 คน
โคลงนิราศ นรินทร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1248 คน
นิทานคุณธรรมสอนใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
คำคล้องจอง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1600 คน
โคลงโลกนิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1271 คน
นิทาน กบเลือกนาย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1441 คน
นิทานกระเช้าสีดา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1263 คน
นิทานอีสป
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1282 คน
การอ่านสะกดคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2014-02-24
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2014-02-20
จำนวนผู้ดู : 1301 คน
ชนิดของคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-02-20
จำนวนผู้ดู : 1348 คน
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2014-02-14
จำนวนผู้ดู : 1828 คน
ประวัติความเป็นมาภาษาล้านนา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2014-02-11
จำนวนผู้ดู : 1522 คน
นิทานพื้นบ้าน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2014-01-12
จำนวนผู้ดู : 1257 คน
ภาษาถิ่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1300 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1290 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-07-09
จำนวนผู้ดู : 1321 คน
พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีหนางผีเสื้อสมุทร 1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1254 คน
บทพากย์เอราวัณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1450 คน
ปริศนาคำทาย 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจงจิตต์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
นิทานอีสป เรื่อง หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุทธิคุณ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1348 คน
พระมหาชนก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1269 คน
มาตราตัวสะกด แม่ ก กา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูอัมพวัน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
คำนาม๑
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1439 คน
มาตราตัวสะกด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 2140 คน
วรรณยุกต์ไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจุฑามาศ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1300 คน
คำเมือง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนันทศิริ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1261 คน
คำซ้ำ คำซ้อน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1516 คน
สระไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัชดาภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1378 คน
สระภาษาไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนฤมล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1332 คน
สระภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1317 คน
พยัญชนะไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชริดา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1313 คน
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ หมาขนคำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชมแข
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1539 คน
มาตราตัวสะกดไทย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1424 คน
คำบาลี สันสกฤตในภาษาไทย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
นิทานอีสปเรื่อง สิงโตกับลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1256 คน
นิทานอีสปเรื่อง แม่ไก่โชคร้าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนุชรินทร์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1246 คน
หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1331 คน
นิทานอีสปเรื่อง หนูกับกบตัวแสบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูละอองดาว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1460 คน
ปริศนาคำทายคืออะไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูณัฏฐณิชา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1249 คน
3G คืออะไร ?
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสายสุนี
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
นิทานอีสปเรื่องงูพิษกับนกอินทรี
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-14
จำนวนผู้ดู : 1349 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุชาดา
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1331 คน
ภาษาไทยในประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ..