จำนวนผู้ชม : 1212 คน


การเขียนภาษา HTML เบื้องต้นyes
HTML ย่อมาจากคำว่า HyperText  Markup  Language เป็นรูปแบบภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์(Web browser) ลักษระของเอกสารHTML จะเป็น text file ที่อาศัยการแปลความหมายจาก Web browser ในปัจจุบันภาษา HTML สามารถแสดงผลได้ทั้ง ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้ ในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML สามารถใช้เอดิเตอร์ต่าง ๆ ในการเขียน เช่น Notepad , MS Word หรือ โปรแกรมที่เป็น Editor ต่าง ๆ โดยการบันทึกนามสกุลของไฟล์เป็น .html หรือ .htm
 

โครงสร้างของเอกสาร HTML
     ลักษณะการเขียนภาษา HTML จะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้  

 

 

<html>
<head>
<title> ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏบน Title bar ของ Browser </title>
</head>
<body>

    .......................
    ข้อความหรือคำสั่งที่ต้องการให้แสดงบน Web Browser 
    ........................

</body>
</html>


ตัวอย่างการเขียน เช่น

 

 

<html>
<head>
<title> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โฮมเพจของ นางสาว ก. </title>
</head>
<body>

สวัสดี ทุกคน!!!!

</body>
</html>