จำนวนผู้ชม : 1246 คน


ปฏิทิน 2012 รูปแบบ word

ป.6 Power point

- สร้างปฏิทิน 2012 ด้วย Power point

- word ปฏิทิน 2012 จาก www.eduktc.com

- มีหน้าแรกชื่อของ 12 เดือนให้ ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ ตำแหน่งในเอกสารนี้ ไปยังเดือนแต่ละเดือน

จากที่ได้เรียนให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาประกอบการออกแบบปฏิทิน