ถ้าพร้อมแล้ว...เรามาเริ่มลงมือทำได้เลยก่อนนะคะ


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
แบบฝึกหัดหลังเรียน :