จำนวนผู้ชม : 1280 คน


                        แม่ ก กา หมายถึง คำที่ประสมกับสระต่างๆ โดยไม่มีตัวสะกด เช่น หวี เงาะ กอบัว ทะเล กาแฟ กะปิ

สระ - ะ

 กะ

จะ

วะ

คะ

สระ -า

กา

จา

วา

คา

สระ -ิ

กิ

จิ

วิ

คิ

สระ -ี

ปี

จี

ยี

มี

สระ เ-อ

เกอ

เขอ

เมอ

เชอ

สระ เ-ือ

เชือ

เบือ

เพื่อ

เดือ

สระ โ-

โข

โด

โห

โก

สระ -อ

ขอ

มอ

ยอ

พอ

สระ -ู

ชู

รู

หู

ดู

สระ  -ุ

จุ

พุ

ลุ

คุ