จำนวนผู้ชม : 1843 คน


เรื่อง ความปลอดภัยในชุมชน 

มาตรฐานการเรียนรู้   

 พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ  การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง

ตัวชี้วัด   พ 5.1 ม.4-6/4 วางแผน กำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน 

ความปลอดภัยในชุมชน

ชุมชนกับความปลอดภัย

ชุมชน คือ กลุ่มคนในขอบเขตพื้นที่ในอาณาเขตเดียวกัน ที่มีจำนวนครัวเรือนหลายๆครัวเรือนอยู่ร่วมกันในพื้นที่แห่งนั้น  ซึ่งชุมชนนั้นจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

ลักษณะของชุมชนขนาดเล็ก :  มีครอบครัวอยู่กันจำนวนน้อย รู้จักกันทั่ว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแน่นแฟ้น

ลักษณะของชุมชนขนาดใหญ่ : มีครอบครัวอยู่กันจำนวนมาก อาจกลายเป็นชุมชนแออัดได้ และมักมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดี

         การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนนั้นควรจะทำหลายๆด้าน ซึ่งทุกๆคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆของตนเอง และบุคคลอื่น

                                       

การสร้างเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต

การสร้างเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต

ที่มีความสุขได้ ซึ่งมีหลักการดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีสติมั่นคง ไม่ตื่นเต้นตกใจง่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเฉพาะหน้าขึ้น ก็ควรตั้งสติ และพิจารณาว่าควรจะ

    แก้ปัญหานั้นอย่างไรดี

2. เป็นคนช่างสังเกต ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

3. อย่าไว้ใจคนง่าย พึงระวังคนแปลกหน้า

4. อย่าละโมบโลภมาก เพราะคนโลภมากมักตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

5. ไม่เป็นคนสะเพร่ามักง่าย เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ตนเอง

6. ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตนเองสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองได้ อย่าปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม

    หรือโทษเรื่องของเคราะห์เมื่อเกิดเหตุร้ายกับตนเอง

7. จงยึดคำขวัญที่ว่า ปลอดภัยไว้ก่อน

การสร้างเสริมความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ

1. การใช้จักรยาน

   1.1 ตรวจดูสภาพรถจักรยานว่ามีส่วนใดชำรุดหรือไม่

   1.2 ขี่ชิดริมถนนด้านซ้ายและขี่ในทิศทางที่ถูกต้อง

   1.3 เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

   1.4 ไม่ประมาท

 2. รถจักรยานยนต์และรถยนต์

     2.1 ตรวจดูสภาพรถ

     2.2 ขับขี่ชิดริมถนนด้านซ้าย

     2.3 เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

     2.4 สวมหมวกนิรภัย หากเป็นรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย

     2.5 ไม่แข่งขันรถกันบนถนน

     2.6 ไม่ประมาท

     2.7 ไม่ขับขี่ขณะมึนเมา

      

 

              

การสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

1. ศึกษาสภาพพื้นที่ภูมิประเทศ และภูมิอากาศของสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยว ถ้าเห็นว่าอาจเกิดอันตรายได้ ก็ควรงด

    เว้นการเดินทาง

2. ควรเตรียมยา เครื่องเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเดินทางติดตัวไปด้วย

3. ไม่ดื่มสุรา หรือใช้ยาเสพติดในขณะท่องเที่ยว

4. การไปเที่ยวต้องมีสภาพร่างกายที่พร้อมต่อลักษณะการไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆ

5. ระมัดระวังพวกมิจฉาชีพ

การสร้างเสริมความปลอดภัยจากสัตว์ร้าย

1. ภัยจากวัวหรือควาย ถ้านักเรียนถูกวัวหรือความวิ่งไล่ ควรรีบถอดเสื้อ หรือถ้ามีผ้าถือไว้ให้โยนทิ้งวัวหรือควาย

    จะหยุดดมของที่เราทิ้งไว้ หรือถ้าว่ายน้ำเป็น ให้วิ่งลงน้ำ

              

2. ภัยจากสุนัข การเตรียมไม้เพื่อป้องกันตัวจากการถูกสุนัขกัดเป็นสิ่งที่ควรทำ

               

3. ภัยจากงู ควรหลีกเลี่ยงการเดินไปในที่มืด ที่รก หากมีความจำเป็นควรสวมร้องเท้าบูทแล้วใช้ไม้ตีต้นหญ้า

    หรือพุ่มไม้ไปตลอดทาง เพื่อให้งูเลื่อยหนีไป

                

4. ภัยจากแมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล พบว่าพิษของแมงมุมแม่ม่ายน้ำตาลนั้นรุนแรงกว่าแมงมุมแม่ม่ายดำ 2 เท่าตัว เมื่อเทียบพิษในปริมาณที่เท่ากัน แต่มีเฉพาะแมงมุมตัวเมียเต็มวัยเท่านั้นที่สามารถกัดผ่านผิวหนังมนุษย์ได้ ส่วนแมงมุมตัวผู้และแมงมุมตัวเมียที่ยังไม่เต็มวัยมีเขี้ยวที่เล็กและสั้นจนไม่สามารถกัดผ่านผิวหนังของคนได้ และแมงมุมแม่ม่ายน้ำตาลจะปล่อยพิษในการกัดแต่ละครั้งน้อยมาก ในขณะที่แมงมุมแม่ม่ายดำจะปล่อยพิษทั้งหมดในการกัดแต่ละครั้ง จึงทำให้ส่วนใหญ่มีอาการปวดเฉพาะบริเวณที่ถูกกัด

อาการและอาการแสดง
ด้วยเป็นพิษทางระบบประสาท (neurotoxic venom) ก่อให้เกิดอาการเกร็งกระตุกและตะคริว มักมีอาการเฉพาะบริเวณที่โดนกัน ไม่ค่อยกระจายไปส่วนอื่นของร่างกาย ส่วนใหญ่จะสร้างความเจ็บปวดในบริเวณที่โดนกัดคล้ายถูกผึ้งต่อยเท่านั้น มีโอกาสน้อยที่ทำให้ปวดทั่วทั้งอวัยวะได้ และพิษจะไม่ทำให้เกิดภาวะเนื้อตายตรงบริเวณที่ถูกกัด

การรักษา
ควรรีบมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากควรได้รับการประเมินอาการทางระบบประสาทโดยแพทย์ ปัจจุบันยังไม่มียาต้านพิษแมงมุมในประเทศไทย (ในต่างประเทศจะมียาต้านฤทธิ์ของพิษแมงมุม (anti-venin) ซึ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แต่อาจทำให้เกิดการแพ้น้ำเหลืองม้าอย่างรุนแรงได้ จึงต้องทำการทดสอบผิวหนังก่อนฉีดยาต้านดังกล่าว)

การรักษาในปัจจุบัน คือ หากมีอาการปวดเพียงเล็กน้อย อาจใช้การประคบน้ำอุ่นร่วมกับรับประทานยาแก้ปวด การให้ยา calcium gluconate ทางหลอดเลือด, ยาคลายกล้ามเนื้อ, ยาแก้ปวด และยากล่อมประสาทกลุ่ม benzodiazepine ให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ รอให้พิษหมดไปเอง และอาจต้องได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักร่วมด้วย

                                   แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล       โดนพิษของแมงมุม

การสร้างเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม

1. การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย

               1.1 ก่อนออกจากบ้าน ควรมีคนที่ไว้ใจได้อยู่ดูแลที่พักอาศัย, ควรเปิดไฟบางห้องไว้

1.2 ก่อนเปิดประตูบ้าน ก่อนเปิดประตูบ้านรับแขก ควรดูให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ใด, ตรวจสอบบัตรประจำตัวช่างซ่อมหรือตัวแทนบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาในบ้าน

              1.3 นอนหลับตอนกลางคืน เมื่อพลบค่ำควรรูดม่านปิด ไม่ให้คนนอกมองเห็นด้านใน

1.4 ข้อควรปฏิบัติ ไม่ปล่อยให้ที่พักอาศัยมีต้นไม้สูง, ควรผูกมิตรกับเพื่อนบ้าน, ไม่ควรเก็บของมีค่าไว้ที่บ้าน , ถ้ามีโทรศัพท์ซักถามว่ามีคนอยู่บ้านไหม ให้ตอบว่าอยู่กันหลายคน, เมื่อเกิดเหตุร้ายไม่ควรพยายามจับผู้ร้ายด้วยตนเอง(โทร. 191)

    

2. การป้องกันการล่วงกระเป๋า

         2.1 ไม่นำทรัพย์สินมีค่าพกติดตัวจำนวนมาก

         2.2 พกกระเป๋าเงินไว้ในที่ปลอดภัย

         2.3 กระเป๋าถือสตรี ควรถือกระชับมือไว้

         2.4 พึงระลึกไว้ว่า คนร้ายเป็นได้ทุกเพศทุกวัย

         2.5 หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มักเกิดเหตุร้าย

         2.6 เมื่อถูกล่วงกระเป๋า ควรตะโกนขอความช่วยเหลือ

3. การป้องกันการถูกล่อลวงข่มขืน

          3.1 อย่าแต่งตัวล่อแหลม

                                 

          3.2 อย่าดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด

          3.3 อย่าหลงเชื่อคนแปลกหน้า

                     

 

 

แบบฝึกหัดเรื่อง  ความปลอดภัยในชุมชน (1)

คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกคนสรุปความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางการป้องกันตนเองจากภัยสาธารณะ เป็นแผนภาพความคิด

 ผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย  

   เช่น  สู­ญเสียชีวิต (5ข้อ)

 

แนวทางการป้องกันตนเองจากภัยสาธาณะ

  เช่น ไม่เดินในที่เปลี่ยว (5ข้อ)