จำนวนผู้ชม : 1252 คน


สวัสดีครับ  +__+

ก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่า  ...ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่...

 

นายชาญณรงค์   ตันกูล

รายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์  3  )

รหัสวิชา  ง 13101 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557 

 

คำชี้แจง :  การแข่งขันทักษะวิชาการ    มีลำดับขั้นตอนดังนี้

                     1.  ให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010

                     2.  ให้นักเรียน..ใช้โปรแกรมดังกล่าว ออกแบบโปสการ์ด เรื่อง 

                         ประเพณียี่เป็ง  มาจำนวน  1  ภาพ

                     3.  พร้อมทั้งตกแต่ง  ระบายสีให้สวยงามด้วยนะครับ... 

 

OK....  งั้นถ้าพร้อมแล้วเรามาทำกันเลยครับบบบบบ...