จำนวนผู้ชม : 1201 คน


คะแนนรวม

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนสร้างกราฟแผนภูมิคะแนนรวมของนักเรียน  โดยออกแบบ  คะแนน  ชื่อ  รายวิชา  ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

 

ตัวอย่างการสร้างกราฟแผนภูมิแบบคอลัมน์

 

 

 

วิธีการบันทึกงาน

เลขที่  ..  คะแนนรวม  ด.ญ. ............    ...........

เลขที่  ..  คะแนนรวม  ด.ช. ............    ...........