จำนวนผู้ชม : 1249 คน


ทบทวนเงินเหรียญและธนบัตรชนิดต่างๆ

เงินเหร๊ยญ 25 สตางค์ 50 สตางค์ 1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท

ธนาบัตร 20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1,000 บาท

การอ่านและเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุด

เงิน 25 สตางค์ = 0.25 บาท

เงิน 1 บาท = 1.00 บาท

เงิน 500 บาท = 500.00 บาทฯลฯ