ตอนที่2   

ตอนที่ 3

 

ตอนที่ 4 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : Past Simple Tense ( Pre test)
แบบฝึกหัดหลังเรียน :  Past Simple Tense ( Post test)