จำนวนผู้ชม : 1313 คน


งูกินหาง การเล่นงูกินหาง อุปกรณ์ และวิธีเล่น การเล่นงูกินหางไม่มีอุปกรณ์การเล่นใด ๆ สามารถเล่นได้ทุกโอกาสจะมีเล่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากผู้ใหญ่จะเล่นในเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ส่วนเด็ก ๆ จะเล่นทุกโอกาสที่เด็ก ๆ รวมกันซึ่งมีวิธีการเล่นดังนี้ เริ่มเล่นเมื่อผู้เล่นพร้อมกันแล้วจะเริ่มด้วยการเสี่ยงถ้าใคร

บทร้องงูกินหาง   พ่องู : แม่งูเอ๋ย แม่งู : เอ๋ย (ลูกงูช่วยตอบ) พ่องู : กินน้ำบ่อไหน แม่งู : กินน้ำบ่อโศก ลูกงู : โยกไปก็โยกมา (แม่งูและลูกงูโยกตัว ขยายแถวทั้งแถว) พ่องู : แม่งูเอ๋ย แม่งู : เอ๋ย พ่องู : กินน้ำบ่อไหน แม่งู : กินน้ำบ่อทราย ลูกงู : ย้ายไปก็ย้ายมา (วิ่งทางซ้ายที ขวาที) พ่องู : กินน้ำบ่อไหน แม่งู : กินน้ำบ่อหิน ลูกงู : บินไปก็บินมา (ทำท่าบินแล้วจับเอวต่อ) พ่องู : หุงข้าวกี่หม้อ แม่งู : ..... หม้อ (เท่ากับจำนวนลูกงูกับแม่งู) พ่องู : ขอกินหม้อได้ไหม ลูกงู : ไม่ได้ พ่องู : ตำน้ำพริกกี่ครก แม่งู : ..... ครก พ่องู : ขอกินครกได้ไหม ลูกงู : ไม่ได้ พ่องู : ทอดปลาทูกี่ตัว แม่งู : ..... ตัว พ่องู : ขอกินตัวได้ไหม ลูกงู : ไม่ได้ พ่องู : กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว แม่งู : กินหางตลอดหัว