จำนวนผู้ชม : 1208 คน


เวลาอยากทราบว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน บ้านอยู่ที่ไหนนั้นจะใช้สำนวนดังนี้ どこに すんでいますか。/いえは どこですか。たとえば、Aさん どこに すんでいますか。A san dokoni sundeimasuka.หรือ いえは どこですか。Ie wa dokodesuka.ถ้าต้องตอบว่าอาศัยอยู่ที่ไหน จะใช้สำนวนแบบนี้ どこに すんでいますか。(อาศัยอยู่ที่ไหน) おおさかに すんでいます。(อาศัยอยู่โอซาก้า)ประโยคที่สอง いえは どこですか。(บ้านอยู่ที่ไหน) チェンマイです。สรุปไวยากรณ์

คำถาม-どこに すんでいますか。(Doko ni sundeimasuka)

คำตอบ-おおさかに すんでいます。(Osaka ni sundeimasu) รูปแบบที่หนึ่ง

หรือ

คำถาม-いえは どこですか。(Ie wa dokodesuka)

คำตอบ-チェンマイです。(Chen maidesu) รูปแบบที่สอง