จำนวนผู้ชม : 1293 คน


(มฐ.ส 5.2 ป.1/2) สังเกตเเละเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพเเวดล้อมที่อยู่รอบตัว

 (มฐ.ส 5.2 ป.1/3) มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งเเวดล้อมที่บ้านเเละชั้นเรียน
 

                                                                เนื้อหา

                                                       -การเปลี่ยนแปลงของสิ่งเเวดล้อม

                                                       -รู้เท่าทันและปรับตัวเข้ากับสิ่งเเวดล้อม

                                                       -การจัดระเบียบสิ่งเเวดล้อมที่บ้านเเละที่โรงเรียน

                   - คลิปตัวอย่าง