จำนวนผู้ชม : 1295 คน


ภาษาอังกฤษ sport (การเล่นกีฬา)

การเล่นกีฬา (sport) ทั้งกีฬาในร่มหรือกีฬากลางแจ้ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นกัน หากต้องการถามถึงเกี่ยวกับการเล่นกีฬาระหว่างบุคคลด้วยภาษาอังกฤษ เราสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกันได้อย่างไรนั้น ลองดูตัวอย่างประโยคสนทนาเล่นกีฬาภาษาอังกฤษ ดังนี้

Do you play any sports?
ดู ยู เพลย์ เอนนี สพอร์ทส
คุณเล่นกีฬาอะไรบ้างค่ะ
Yes, I play basketball.
เยส ไอ เพลย์ บาสคิทบอล
ใช่ผมเล่นบาสเกตบอลครับ
What sport do you like most?
วอท สพอร์ท ดู ยู ไลค โมสท
คุณชอบกีฬาอะไรมากที่สุดค่ะ
I like football most.
ไอ ไลค ฟุทบอล โมสท
ผมชอบฟูตบอลมากที่สุด
May I join you?
เมย์ ไอ จอยน ยู
ขอเล่นด้วยได้ไหม
Whom do you play with?
ฮูม ดู ยู เพลย์ วิธ
คุณเล่นกับใคร
I play with… .
ไอ เพลย์ วิธ …
ผมเล่นกับ…
Come and join us please.
คัม แอนด จอยน อัส พลีซ
มาเล่นกับพวกเราสิครับ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : What sport do you like to play most?
วอท สพอร์ท ดู ยู ไลค ทู เพลย์ โมสท
คุณชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดครับ
B : I prefer badminton to any other games.
ไอ พรีเฟอะ แบดมินเทิน ทู เอนนี อัธเธอะ เกมส
ผมชอบเล่นแบดมินตันมากกว่ากีฬาอื่นๆ
A : How long have you been playing it?
ฮาว ลอง แฮฟว ยู บีน เพลย์อิง อิท
คุณเล่นมานานแค่ไหนแล้ว
B : I have been playing it for … years.
ไอ แฮฟว บีน เพลย์อิง อิท ฟอร์ … เยียร์ส
ผมเล่นมาได้ …ปีแล้วครับ

แบบฝึกหัด เรื่อง sport  จงเติมพยัญชนะที่หายไป