จำนวนผู้ชม : 1243 คน


วาเลนไทน์ Excel

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนสร้างออกแบบวันวาเลนไทน์ ใน  Excel 

โดยออกแบบ  รูปภาพ  ข้อความ  ตามความคิดสร้างสรรค์

ของนักเรียนตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

 

ตัวอย่างวาเลนไทน์ Excel

 

 

บันทึกชื่องาน

  • บันทึกลงใน 

Drive : E

 

Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     401  

                     402 

                     403

 

การบันทึกชื่อชิ้นงาน

 

เลขที่  ..  วาเลนไทน์  ด.ช. .........   ......... 

 

เลขที่  ..  วาเลนไทน์  ด.ญ. .........   ......... 

 

ตัวอย่างงานนักเรียน