จำนวนผู้ชม : 1239 คน


วาเลนไทน์ Microsoft Word

 

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนสร้างออกแบบวันวาเลนไทน์ ใน 

Microsoft Word  โดยออกแบบ  รูปภาพ  ข้อความ 

ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

 

ตัวอย่างวาเลนไทน์ Microsoft Word

 

 

 

 

 

บันทึกชื่องาน

  • บันทึกลงใน 

Drive : E

 

Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

การบันทึกชื่อชิ้นงาน

 

เลขที่  ..  วาเลนไทน์  ด.ช. .........   ......... 

 

เลขที่  ..  วาเลนไทน์  ด.ญ. .........   .........