จำนวนผู้ชม : 1284 คน


ระบำเทพบันเทิง

               ระบำเทพบันเทิง  เป็นการแสดงประเภทระบำมาตรฐาน  ซึ่งกรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นใช้เป็นระบำของเทพบุตรนางฟ้าฟ้อนรำบำเรอองค์ปะตาระกาหลาในละครในเรื่องอิเหนา ตอนลมหอบ  ได้นำออกแสดงแก่ประชาชน ณ โรงเรียนละครศิลปากร เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๙  ผู้ประพันธ์บทร้อง  และปรับปรุงทำนองเพลงแขกเชิญเจ้ากับเพลงยะวาเร็วคือนายมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กรมศิลปากร


 

ลักษณะและรูปแบบการแสดง

           ระบำเทพบันเทิง   เป็นระบำมาตรฐานชุดหนึ่ง  ในละครในเรื่องอิเหนาตอนลมหอบ  ซึ่งเป็นระบำของเทพบุตรนางฟ้าฟ้อนรำ เพื่อบวงสรวงองค์ปะตาระกาหลา มีลักษณะรูปแบบการแสดงได้ ๒  แบบคือ

                        ๑.  เป็นการแสดงชุดเป็นตอนในละครในเรื่องอิเหนา ตอนลมหอบ

                        ๒.  เป็นระบำมาตรฐาน คู่พระ นาง ที่แสดงในงานมงคลทั่วไป

การแต่งกาย

           ระบำเทพบันเทิงแต่งกายยืนเครื่องพระ นาง   เนื่องจากเป็นบทบาทของเทวดานางฟ้า มาฟ้อนรำเพื่อบวงสรวงองค์ปะตาระกาหลา มีเครื่องแต่งกายดังนี้

รูปการแต่งการยืนเครื่องพระ 

การแต่งกายแบบยืนเครื่องพระ มีดังนี้

                -  กำไลเท้า

                -  ห้อยข้างหรือเจียระบาด

                -  สนับเพลา

                -  ผ้านุ่งหรือภูษา

                -  ห้อยหน้าหรือชายไหว

                -  เสื้อหรือฉลององค์แขนยาว

                -  รัดสะเอวหรือรัดองค์

                -  เข็มขัดและปั้นเหน่ง

                -  กรองคอ

                -  อินทรธนู

                -  ทับทรวง

                -  พาหุรัด

                -  สังวาล

                -  ตาบทิศ

                -  ชฎา

                -  ดอกไม้เพชร

                -  จอนหู

                -  ดอกไม้ทัด (ด้านขาว)

                -  อุบะ

                -  ธำมรงค์หรือแหวน

                -  ทองกรหรือกำไลแผง

                -  แหวนรอบ

                -  ปะวะหล่ำ

รูปการแต่งกายยืนเครื่องนาง ดูจาก CD-ROM

การแต่งกายแบบยืนเครื่องนาง มีดังนี้

                -  กำไลเท้า

                -  เสื้อในนาง แล้วสวมสะอิ้ง (สร้อยตัว)

                -  ผ้านุ่งนางหรือภูษา

                -  เข็มขัดและปั้นเหน่ง

                -  ผ้าห่มนาง

                -  นวมนางหรือกรองคอ

                -  จี้นางหรือตาบทับ

                -  พาหุรัด

                -  แหวนรอบ

                -  ปะวะหล่ำ

                -กำไลตะขาบ

                -  ทองกร

                -  ธำมรงค์หรือแหวน

                -  มงกุฎกษัตรีย์

                -  ดอกไม้ทัด(ด้านซ้าย)

                -  อุบะ


 

เครื่องดนตรี

           เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบระบำเทพบันเทิง คือ วงปี่พาทย์เครื่องห้า  ประกอบด้วย ปี่ใน  ระนาดเอก  ฆ้องวงใหญ่  กลองทัด  ตะโพนและฉิ่ง

รูปวงปี่พาทย์เครื่องห้าดูจาก 

ท่ารำ

            ระบำเทพบันเทิง  เป็นระบำมาตรฐานที่เป็นการรำคู่พระ นาง ที่ประสานสัมพันธ์กัน มีการตีบทตามบทร้อง และทำนองเพลง  โดยใช้กระบวนท่ารำตามแบบแผนนาฏศิลป์ไทย

โอกาสที่ใช้แสดง

           ระบำเทพบันเทิง ใช้แสดงได้ ๒ โอกาส คือ

                        ๑.  เป็นระบำของเทพบุตรนางฟ้าฟ้อนรำบำเรอองค์ปะตาระกาหลา  ในละครในเรื่องอิเหนา ตอนลมหอบ

                        ๒.  เป็นระบำที่แสดงในงานมงคลทั่วไป

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่