จำนวนผู้ชม : 1742 คน


ทักษะในการเล่นวอลเล่ย์บอล

 

ทักษะในการเล่นวอลเล่ย์บอล

การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลมีทักษะส่วนบุคคลพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการเล่นหลายประเภท ซึ่งผู้เริ่มเล่นวอลเลย์บอลจำเป็นต้องเริ่มฝึกในพื้นฐานเหล่านี้ สำหรับในตอนนี้จะได้นำเสนอทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลในภาพรวมทุกทักษะ เพื่อที่จะได้ทราบว่าแต่ละทักษะมีวิธีการและความสำคัญอย่างไร

รูปแบบทักษะพื้นฐาน ซึ่งทักษะทั้งหมดจำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน ในการฝึกนอกจากผู้เล่นจะสามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานทั้งหมดได้แล้วยังต้องสามารถเชื่อมโยงการเล่นในแต่ละทักษะได้ด้วย สำหรับการเล่นเป็นทีมนั้นหากผู้เล่นไม่มีความชำนาญในแต่ละทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเล่นวอลเลย์บอลก็จะทำให้การเล่นเป็นทีมทำได้ยาก

ทักษะที1 การอันเดอร์วอลเล่ย์บอล

ดาวน์โหลด (1)

ลักษณะท่าทางเตรียมเล่นบอลของผู้เล่นมีลักษณะดังนี้

1. หงายมือทั้งสองข้าง

2. เอามือหนึ่งไปวางช้อนทับอีกมือหนึ่ง

3.รวบมือให้นิ้วหัวแม่มือชิดติดกัน มัด

4. ใช้มือใดมือหนึ่งกำหมัด

5. ใช้อีกมือหนึ่งโอบหมัด

6. ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองชิดติดกัน .กำมือ

7.กำมือทั้งสองข้าง

8.นำมือทั้งสองข้างมาชิดกัน

9.ให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างเสมอกัน

VDOA5009011119_320x240

ท่าการอันเดอร์

1. ยืนเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้าห่างกัน ประมาณ 1 ช่วงไหล่

2 ย่อเข่าลงให้หัวเข่าเลยปลายเท้าเล็กน้อยก้มลำตัวให้หัวไหล่อยู่ในแนวระดับของเข่า

3 ยกส้นเท้าขึ้นเล็กน้อย น้ำหนักตัวอยู่ที่ปลายเท้าทั้งสองข้าง ตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้า ใต้ฝ่าเท้า

4 จับมือในท่าที่ถูกต้อง แขนทั้งสองเหยียดตึง ตามองที่ลูกบอล

ดาวน์โหลด

  

ทักษะที่2 การส่ง ( เซ็ท )

12581771471258180700l

การยกมือทั้งสองในการเซ็ต

1. ยกมือทั้งสองขึ้นประมาณหน้าผาก มือทั้งสองห่างจากใบหน้าประมาณ 1 กำมือ ( 10 เซนติเมตร)

396679_441793589174662_1930910359_n

2. กางนิ้วออก กางข้อศอกออกเล็กน้อย ข้อศอกอยู่ระดับเสมอไหล่หรือสูงกว่าเล็กน้อย กางนิ้วออกนิ้วงอเป็น 3เคลื่อนที่ไปที่ลูกบอลจะตกให้ลูกบอลอยู่เหนือศีรษะบริเวณหน้าผาก

4. ย่อเข่า ยกมือให้จุดสัมผัสบอลกับนิ้วมือห่างจากหน้าผาก 20 ซ.ม

set1

 

ทักษะที 3การตบลูกวอลเลย์บอล

48923_20_6

1. การวิ่งเคลื่อนที่เข้าหาจุด

2. เตรียมกระโดดห่างจากจุดที่ลูกบอลตกประมาณ 1 ฟุต

3. กระโดดเหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหลัง น้ำหนักตัวไปข้างหลัง เข่างอ

4. เหวี่ยงแขนทั้งสองขึ้นข้างหน้า พร้อมกับถีบเท้าทั้งสองกระโดดลอยตัว ขึ้นตรง ๆ

ดาวน์โหลด (3)

5. แขนขวาเงื้อไปข้างหลัง งอแขนเล็กน้อย แบมือ ตามองดูบอลตลอดเวลา

6. จังหวะที่จะตบ ให้กดไหล่ซ้ายลง พร้อมกับตบลูกบอลให้แรงส่งจากข้อมือ ศอก ไหล่ และลำตัว

7. ลงสู่พื้นด้วยเท้าทั้งสองในลักษณะย่อตัว

ดาวน์โหลด (2)

ทักษะที่4 การเสิร์ฟลูกวอลเล่ย์บอล

การเสิร์ฟเป็นการรุกวิธีหนึ่งการแข่งขันจะเริ่มจากการเสิร์ฟเสมอ ลูกเสิร์ฟที่มีพลังและมีประสิทธิภาพ สามารถ ข่มคู่แข่งขันและเชิงความเป็นผู้คุมเกมการเล่นได้ด้วย จุดประสงค์ของการเสิร์ฟอยู่ที่การทำคะแนนโดยตรงทำลายยุทธวิธีการรุกของฝ่ายตรงข้ามลดภาระการตั้งรับของฝ่ายตน สร้างโอกาสที่ได้เปรียบในการตอบโต้ลูกเสิร์ฟที่ดีสามารถทำความหนักใจให้ฝ่ายตรงข้ามอันเป็นการทำลายขวัญและจิตใจของคู่แข่งขันทำให้เกิดความรวนเร ขาดความสัมพันธ์ในการรุกได้ทางหนึ่งด้วย ผู้เล่นจึงควรหาความชำนาญ โดยการฝึกหัดเสิร์ฟด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสมและดีที่สุด หรือตามความถนัดของผู้เล่นแต่ละคน

หลักสำคัญในการเสิร์ฟ มีดังนี้ ท่าทางในการเสิร์ฟ

1. ตำแหน่งการยืน

2. การโยนลูกบอล

3. การเหวี่ยงแขน ico940

4. จุดที่มือกระทบลูกบอล ท่าทางในการเสิร์ฟ ก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มทำการเสิร์ฟต้องรู้ตัวเองว่าตนเองถนัดเสิร์ฟท่าทางแบบใดตามที่ได้ฝึกฝนมา ถ้าเคยฝึกฝน หรือถนัดเสิร์ฟลูกท่าทางแบบใดต้องเสิร์ฟลูกตามแบบนั้นตลอดการแข่งขัน เพราการเปลี่ยนท่าทางการเสิร์ฟบ่อย ๆ ย่อมทำให้ประสิทธิภาพการเสิร์ฟเสียไป ตำแหน่งการยืน ก่อนที่จะเริ่มเสิร์ฟทุกครั้ง ผู้เล่นต้องยืนตามจุดหรือตำแหน่งที่เคยฝึกซ้อมมา มีผู้เล่นจำนวนมากที่ขาดความสังเกตในเรื่องนี้พอจับลูกบอลเข้ามายืนในเขตเสิร์ฟก็เสิร์ฟลูกไปตามใจตนเอง การยืนห่างจากเส้นหลังใกล้หรือไกลเพียงใด ยืนห่างจากมุมสนามมากน้อยเพียงใด ก็ต้องยืนที่จุดนั้นตลอดทุกครั้งที่ทำการเสิร์ฟ เพราะจะทำให้ความแรงความเร็วและทิศทางของลูกบอลเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและทำให้การเสิร์ฟมีผลเสียน้อยด้วย การโยนลูกบอล ความสูงขณะโยนลูกบอลขึ้นต้องสม่ำเสมอ เช่น ความสูงจากมือที่โยน ประมาณ 3 – 4 ช่วงของลูกบอล ก็จะต้องโยนลูกบอลให้มีความสูงเช่นนี้ตลอดไปเพราะการโยนลูกสูงบ้างต่ำบ้าง ทำให้แรงที่ใช้ตีและทิศทางของลูกขาดความแม่นยำ นอกจากนี้การโยนลูกใกล้ตัว ห่างตัวบ้าง เอียงไปซ้ายบ้างขวาบ้าง ก็ย่อมมีผลต่อการตีลูกบอลด้วย การเหวี่ยงแขน การเสิร์ฟให้ลูกบอลพุ่งไปตามทิศทางและมีความแรงตามที่ต้องการขึ้นอยู่กับการเหวี่ยงแขนด้วย ผู้เสิร์ฟเคยเหวี่ยงแขนในลักษณะใด มือห่างจากลูกบอลเท่าไรจะต้องทำอย่างนั้นทุกครั้งที่เสิร์ฟ จึงต้องฝึกฝนการเหวี่ยงแขนให้คล้ายกับเครื่องจักรที่มีจังหวะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ จุดที่มือกระทบลูกบอล ลักษณะของมือและจุดที่มือกระทบลูกบอลต้องเหมือนกันทุกครั้งที่ตีลูกบอลในท่านั้น ๆ ด้วย เช่น การแบมือตีด้านหลังตรงส่วนกึ่งกลางของลูกบอล ก็ ต้องทำในลักษณะเช่นนี้ตลอดทุกลูกที่เสิร์ฟ เพราะการออกแรงและจุดที่ตีลูกบอลแตกต่างกันก็ยอมทำให้ทิศทางของลูกบอลที่พุ่งออกไปแตกต่างกันด้วย

13-44

ลักษณะของการเสิร์ฟ การเสิร์ฟโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ

1. การเสิร์ฟลูกมือล่าง

2. การเสิร์ฟลูกมือบน

 

ทักษะที5.การสกัดกั้น ( ป้องกันการตบ )

 630

1. ยืนแยกเท้าออกประมาณ 1 ช่วงไหล่

2. มือทั้งสองยกขึ้นกางฝ่ามือออก

3. งอเข่าเล็กน้อย

4. ศีรษะตั้งตรงมองไปข้างหน้า 5. กระโดดขึ้นเพื่อสกัดกั้นลูกตบของฝ่ายตรงข้าม

13-66


                                                
การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
การการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้าเป็นทักษะที่ใช้เล่นมากกว่าการเล่นลูกสองมือล่างแบบอื่น ๆ
หลักการสำคัญคือตีลูกบอลก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงแขนให้ลูกบอลพุ่งไปข้างหน้าด้วยสองมือล่าง 
โดยมุมของแขนทั้งสองขณะตีลูกบอลทำมุมกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา หรือข้อมือยกสูงขึ้น
มาประมาณระดับเอว ดังรูปที่ ๑ ก และ ๑ ข

รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข

 

 

                                                       


แบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑

เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง

แบบฝึกที่ ๑ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลกระดอนพื้น ๑ ครั้ง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจากผนังประมาณ 
๓ - ๕ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๒ - ๓ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมาปล่อยให้ลูกบอล
กระดอนพื้น ๑ ครั้ง แล้วย่อเข่าลง แขนเหยียดตึงหักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนังอีก คนหนึ่งปฏิบัติ
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน และฝึกปฏิบัติ  ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๓

                                                                                   

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
รูปที่ ๑.๓


 

 


แบบฝึกที่ ๒ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลไม่ตกพื้น

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจาก ผนังประมาณ 
๑ -๒ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๑ - ๒ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมา
ให้ย่อเข่าลง แขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนัง อีกครั้ง 
โดยลูกบอลไม่ตกลงพื้น คนหนึ่งทำ ๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ
                                  ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
                                        

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒

 

 


แบบฝึกที่ ๓ การอันเดอร์ลูกบอลโต้คู่

ผู้เล่นจับคู่กัน ยืนห่างกัน ๕ - ๗ เมตร โต้ลูกบอลกันไปมา พยายามอย่าให้ลูกบอลตกพื้น 
ดังรูปที่ ๓.๑-๓.๓


        

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓

 

 

                                                         
แบบฝึกที่ ๔ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างลูกตั้งสูง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะ ประมาณ ๑ เมตร เมื่อลูกบอลย้อย
ลงมาให้ย่อเข่าลงแขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับขึ้นไป ขณะอันเดอร์ลูกบอลให้เหยียดขา
ขึ้นเล็กน้อยแขนทำมุมกับลำตัวประมาณ ๙๐ องศา คือยกแขนเสมอไหล่ เริ่มทำจากต่ำ ๆเบา ๆ ก่อน
แล้วค่อยสูงขึ้นแรงขึ้น คนหนึ่งทำ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ 
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๒ และ ๔.๑ ก - ๔.๑ ข

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒

 

                                    


 

รูปที่ ๔.๑ ก
รูปที่ ๔.๒ ข


 

 


                                                
การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
การการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้าเป็นทักษะที่ใช้เล่นมากกว่าการเล่นลูกสองมือล่างแบบอื่น ๆ
หลักการสำคัญคือตีลูกบอลก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงแขนให้ลูกบอลพุ่งไปข้างหน้าด้วยสองมือล่าง 
โดยมุมของแขนทั้งสองขณะตีลูกบอลทำมุมกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา หรือข้อมือยกสูงขึ้น
มาประมาณระดับเอว ดังรูปที่ ๑ ก และ ๑ ข

รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข

 

 

                                                       


แบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑

เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง

แบบฝึกที่ ๑ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลกระดอนพื้น ๑ ครั้ง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจากผนังประมาณ 
๓ - ๕ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๒ - ๓ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมาปล่อยให้ลูกบอล
กระดอนพื้น ๑ ครั้ง แล้วย่อเข่าลง แขนเหยียดตึงหักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนังอีก คนหนึ่งปฏิบัติ
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน และฝึกปฏิบัติ  ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๓

                                                                                   

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
รูปที่ ๑.๓


 

 


แบบฝึกที่ ๒ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลไม่ตกพื้น

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจาก ผนังประมาณ 
๑ -๒ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๑ - ๒ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมา
ให้ย่อเข่าลง แขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนัง อีกครั้ง 
โดยลูกบอลไม่ตกลงพื้น คนหนึ่งทำ ๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ
                                  ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
                                        

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒

 

 


แบบฝึกที่ ๓ การอันเดอร์ลูกบอลโต้คู่

ผู้เล่นจับคู่กัน ยืนห่างกัน ๕ - ๗ เมตร โต้ลูกบอลกันไปมา พยายามอย่าให้ลูกบอลตกพื้น 
ดังรูปที่ ๓.๑-๓.๓


        

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓

 

 

                                                         
แบบฝึกที่ ๔ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างลูกตั้งสูง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะ ประมาณ ๑ เมตร เมื่อลูกบอลย้อย
ลงมาให้ย่อเข่าลงแขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับขึ้นไป ขณะอันเดอร์ลูกบอลให้เหยียดขา
ขึ้นเล็กน้อยแขนทำมุมกับลำตัวประมาณ ๙๐ องศา คือยกแขนเสมอไหล่ เริ่มทำจากต่ำ ๆเบา ๆ ก่อน
แล้วค่อยสูงขึ้นแรงขึ้น คนหนึ่งทำ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ 
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๒ และ ๔.๑ ก - ๔.๑ ข

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒

 

                                    


 

รูปที่ ๔.๑ ก
รูปที่ ๔.๒ ข


 

 


                                                
การเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้า
การการเล่นลูกสองมือล่างด้านหน้าเป็นทักษะที่ใช้เล่นมากกว่าการเล่นลูกสองมือล่างแบบอื่น ๆ
หลักการสำคัญคือตีลูกบอลก่อนที่ลูกบอลจะมาถึงแขนให้ลูกบอลพุ่งไปข้างหน้าด้วยสองมือล่าง 
โดยมุมของแขนทั้งสองขณะตีลูกบอลทำมุมกับลำตัวประมาณ ๔๕ องศา หรือข้อมือยกสูงขึ้น
มาประมาณระดับเอว ดังรูปที่ ๑ ก และ ๑ ข

รูปที่ ๑ ก
รูปที่ ๑ ข

 

 

                                                       


แบบฝึกปฏิบัติที่ ๖.๑

เรื่องการเล่นลูกบอลด้วยมือล่างด้านหน้า โต้คู่ และลูกตั้งสูง

แบบฝึกที่ ๑ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลกระดอนพื้น ๑ ครั้ง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจากผนังประมาณ 
๓ - ๕ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๒ - ๓ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมาปล่อยให้ลูกบอล
กระดอนพื้น ๑ ครั้ง แล้วย่อเข่าลง แขนเหยียดตึงหักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนังอีก คนหนึ่งปฏิบัติ
๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน และฝึกปฏิบัติ  ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๓

                                                                                   

รูปที่ ๑.๑
รูปที่ ๑.๒
รูปที่ ๑.๓


 

 


แบบฝึกที่ ๒ อันเดอร์ลูกบอลกับผนัง ลูกบอลไม่ตกพื้น

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งยืนหันหน้าเข้าหาผนัง ห่างจาก ผนังประมาณ 
๑ -๒ เมตร โยนลูกบอลไปที่ผนังสูงจากพื้นประมาณ ๑ - ๒ เมตร เมื่อลูกบอลกระดอนกลับมา
ให้ย่อเข่าลง แขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับเข้าหาผนัง อีกครั้ง 
โดยลูกบอลไม่ตกลงพื้น คนหนึ่งทำ ๕ - ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ
                                  ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๒
                                        

รูปที่ ๒.๑
รูปที่ ๒.๒

 

 


แบบฝึกที่ ๓ การอันเดอร์ลูกบอลโต้คู่

ผู้เล่นจับคู่กัน ยืนห่างกัน ๕ - ๗ เมตร โต้ลูกบอลกันไปมา พยายามอย่าให้ลูกบอลตกพื้น 
ดังรูปที่ ๓.๑-๓.๓


        

รูปที่ ๓.๑
รูปที่ ๓.๒
รูปที่ ๓.๓

 

 

                                                         
แบบฝึกที่ ๔ การเล่นลูกบอลด้วยมือล่างลูกตั้งสูง

นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดผู้เล่นเป็นคู่ๆ โดยเริ่มจากคนหนึ่งโยนลูกบอลขึ้นสูงกว่าระดับศีรษะ ประมาณ ๑ เมตร เมื่อลูกบอลย้อย
ลงมาให้ย่อเข่าลงแขนเหยียดตึง หักข้อมือลง แล้วอันเดอร์ลูกบอลกลับขึ้นไป ขณะอันเดอร์ลูกบอลให้เหยียดขา
ขึ้นเล็กน้อยแขนทำมุมกับลำตัวประมาณ ๙๐ องศา คือยกแขนเสมอไหล่ เริ่มทำจากต่ำ ๆเบา ๆ ก่อน
แล้วค่อยสูงขึ้นแรงขึ้น คนหนึ่งทำ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกันฝึกปฏิบัติ 
ดังรูปที่ ๔.๑ – ๔.๒ และ ๔.๑ ก - ๔.๑ ข

รูปที่ ๔.๑
รูปที่ ๔.๒

 

                                    


 

รูปที่ ๔.๑ ก
รูปที่ ๔.๒ ข


 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ทักษะในการเล่นวอลเลย์บอล