จำนวนผู้ชม : 1802 คน


บันทึกรายรับ รายจ่าย ช่วยให้เรารู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบันทึกรายรับ รายจ่ายง่ายนิดเดียว เรามาลองฝึกทำบันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกันเถอะ


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน