บ้านของเรา

ในบ้านของเรามีห้องต่างๆ คือ

ห้องครัว

ห้องน้ำ

ห้องนอน

ห้องรับแขก


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนบ้านของเรา
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนบ้านของเรา