จำนวนผู้ชม : 1230 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อาชีพในท้องถิ่น