จำนวนผู้ชม : 1219 คน


 

 

 

ความหมายของอาหาร 

อาหาร หมายถึง สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆ         ไม่ทำให้เกิดโทษ เช่น   เนื้อสัตว์  ข้าว  แป้ง  ผัก  ผลไม้  นม  ฯลฯ   ยกเว้นยารักษาโรค

 

ความสำคัญของอาหาร

อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อชีวิต  ที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆได้

 

ประโยชน์ของอาหาร

อาหารที่เรารับประทานเข้าไป  เมื่อร่างกายย่อยแล้วจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายดังนี้

1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  ช่วยสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

2. ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สึกหรอ

3. ให้พลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การเดิน  การเล่นกีฬา

4. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านทานโรคต่างๆ ทำให้คนเราไม่เจ็บป่วยง่ายๆ 

5. ช่วยทำให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ ขับถ่ายสะดวก

6. ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์(ครูทัศนีย์ สังฆบุญ)