จำนวนผู้ชม : 1243 คน


 

 

คำกล่าวทักทายกลุ่มประเทศอาเซียน

  คำกล่าวทักทาย (ภาษาอาเซียน)  

บรูไน ==> ซาลามัต ดาตัง

อินโดนีเซีย ==> ซาลามัต เซียง
 
มาเลเซีย ==> ซาลามัต ดาตัง
 
ฟิลิปปินส์ ==> กูมุสตา
 
สิงคโปร์ ==> หนีห่าว
 
ไทย ==> สวัสดี
 
กัมพูชา ==> ซัวสเด
 
ลาว ==> สะบายดี
 
พม่า ==> มิงกาลาบา
 
 เวียดนาม ==> ซินจ่าว