จำนวนผู้ชม : 1320 คน


การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง

การวาดภาพหุ่นนิ่งนั้น ต่างจากการวาดเส้นประเภทอื่นตรงที่การวาดเส้นหุ่นนิ่งผู้วาดไม่ต้องไปกังวลกับการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนที่ของวัตถุ   แต่สิ่งที่ซ้อนอยู่ในกลุ่มวัตถุนั้นนั่นก็คือ  การรู้จักพื้นฐานในการเลือกมุมมอง  การรู้จักจัดองค์ประกอบการลงน้ำหนักแสงเงา  เพราะหากให้คน 10 คนวาดเส้นหุ่นนิ่งแบบเดียวกันก็เชื่อแน่ว่าจะได้ภาพนุ่นนิ่งออกมา 10 แบบ 10 อารมณ์เลยทีเดียว

 สำหรับผู้ที่เริ่มวาดภาพหุ่นนิ่งนั้นมีขั้นตอนการวาดดังนี้

 1. กำหนดพื้นที่หรือขอบเขตทั้งหมดของหุ่นให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ

2.  กำหนดตำแหน่งของวัตถุภายในโดยให้มีวัตถุหลัก 1 ชิ้น ไว้คอยกำหนด     สัดส่วนกับวัตถุชิ้นอื่น

3. ร่างภาพคร่าวๆ

4. ดูตำแหน่งสัดส่วนให้ถูกต้อง  ปรับปรุงแก้ไขโดยเปรียบเทียบกับวัตถุหลัก

   ว่าใหญ่ไป  เล็กไปหรือตำแหน่งสูงต่ำถูกต้องหรือไม่

5. ให้น้ำหนักแสงเงาแบบรวมๆ ภาพหุ่นนิ่งนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นหลัง ฉะนั้นหากต้องการให้วัตถุโดยรวมเป็นน้ำหนักอ่อน พื้นหลังก็ควรจะเป็นน้ำหนักเข้ม หรือหากวัตถุเข้ม พื้นหลังก็ควรจะอ่อน  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องราวที่จะนำเสนอ  ดูว่าลงน้ำหนักไปแล้วงานดูมีบรรยากาศหรือไม่  เพื่อให้งานที่ออกมามีอารมณ์ความรู้สึก

6. ขั้นตอนต่อมา  คือการเพิ่มรายละเอียดของวัตถุ แสงเงา

7. ปรับปรุงแก้ไขจนภาพเสร็จสมบูรณ์

     

 

 

          ^_____________^   <3 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การวาดเส้นภาพหุ่นนิ่ง ระดับชั้น ม.2