จำนวนผู้ชม : 1370 คน


 

อาชีพในชุมชน

 

            ในชุมชนของเราประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ เช่น  ทหาร  ตำรวจ  ครู  หมอ  พยาบาล  พ่อค้า  แม่ค้า  ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ละอาชีพมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น

  

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อาชีพในชุมชน ครุมนัสนันท์ มุงเมือง