อาชีพในชุมชน

 

            ในชุมชนของเราประกอบด้วยหลากหลายอาชีพ เช่น  ทหาร  ตำรวจ  ครู  หมอ  พยาบาล  พ่อค้า  แม่ค้า  ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ละอาชีพมีเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เช่น

  

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนอาชีพในชุมชน
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนอาชีพในชุมชน
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อาชีพในชุมชน ครุมนัสนันท์ มุงเมือง