จำนวนผู้ชม : 1274 คน


Adverbs  of  Frequency

กริยาใน  Present  Simple  มักจะใช้กับคำแสดงความบ่อย เช่น                always       เสมอ                   often        บ่อย                           seldom      ไม่ใคร่จะ,ไม่บ่อย    usually      โดยปกติ

         occasionally  บางโอกาส         rarely       น้อยครั้งนัก

         hardly  ever   แทบจะไม่เลย     ( =  almost  never )

 

 

         1.  โดยปกติ  เราวางคำดังกล่าวหน้ากริยา  Present  Simple  ทั่วๆไป  แต่จะวางไว้หลัง  is, am, are, can, must, may, should  ฯลฯ

               He  often  comes  to  see  us  at  weekends .

               เขามาหาเราบ่อยๆ  ในวันสุดสัปดาห์

               They  always  get  up  early .

               พวกเขาตื่นแต่เช้าเสมอ

               I  sometimes  have  milk  for  breakfast .

               บางทีผมก็ดื่มนมเป็นอาหารเช้า

               แต่ He  is  often  late  for  work .

               เขามาทำงานสายบ่อยๆ

               There  are  always  a  lot  of  people  at  the  bus stop .

                มีคนมากเสมอที่ป้ายรถเมล์

                You  must  always  listen  to  the  teacher .

                คุณจะต้องฟังครูเสมอ

                  

        2.  ในประโยคปฏิเสธ often,always ฯลฯ จะอยู่หลัง  not (-n't)

                 He  doesn't  often  come  to  see  us .

                 เขาไม่มาหาเราบ่อยนัก

                 They  don't  always  get  up  early .

                 พวกเขาไม่ได้ตื่นเช้าเสมอไป

                 He  isn't  often  late  for  work .

                 เขามาทำงานสายไม่บ่อยนัก

 

 

         3.  ในประโยคคำถาม  often, always, sometimes  ฯลฯ จะอยู่หลังประธานเสมอ

               Do  you  always  walk  to  work ?

               คุณเดินไปทำงานเสมอหรือ

               Is  he  often  late  for  work  ?

               เขามาทำงานสายเสมอหรือ

 

               และอย่าลืมว่า  คำแสดงเวลาปัจจุบัน  เช่น  at  present,  at  the  moment,  these  days,  nowadays  ฯลฯ  ล้วนสามารถใช้กับ  Present  Simple  ได้ทั้งสิ้น

                People  use  a  lot  of  computers  these  days/nowadays .

                หมู่นี้  ( ปัจจุบันนี้ )  คนใช้คอมพิวเตอร์กันมาก

                                     

Note 

          คำแสดงความบ่อยหรือคำแสดงเวลาอื่นๆ ที่เป็นกลุ่มคำผสมกัน  เช่น

          every  day /month/year             

           ( ทุกๆวัน/เดือน/ปี  ) 

           twice  a  day /a  month/a year   

           ( สองครั้งต่อวัน/เดือน/ปี )

           during  the  summer/the  winter 

           ( ระหว่างฤดูร้อน/ฤดูหนาว )

           in  the  morning/the  afternoon/the  evening 

           ตอนเช้า /บ่าย /เย็น

 

           คำเหล่านี้โดยปกติจะวางไว้หลังประโยค  ( ยกเว้นเมื่อต้องการเน้น  ก็อาจวางไว้หน้าประโยคได้ )

           I  wash  twice  a  day .

           ผมอาบน้ำวันละสองครั้ง

           She  washes  her  clothes  in  the  morning .

           เธอซักผ้าในตอนเช้า

           In  the  afternoon  she  irons  them .

           พอตอนบ่ายเธอก็จะรีดผ้า

           On  Sunday  mornings  we  go  to  church .

           ทุกวันอาทิตย์เช้าเราไปโบสถ์


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง Adverb of Frequency