จำนวนผู้ชม : 2903 คน


 

 

enlightened แรงมหัศจรรย์ enlightened

 

แรง หมายถึง สิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

 

 

ประเภทของแรง

 

แรงที่เกิดจากธรรมชาติ คือ แรงที่ได้จากสิ่งที่เป็นธรรมชาติล้วนๆ เช่น แรงลม แรงน้ำ แรงดึงดูดของโลก แรงแม่เหล็ก เป็นต้น

 

แรงที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ เช่น แรงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ หรือ สัตว์ ซึ่งเป็นได้ทั้งแรงดึงและแรงผลัก

 

แรงแม่เหล็ก เป็นแรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากแท่งแม่เหล็ก แม่เหล็กสามารถดูดวัตถุบางชนิดได้

 

วัตถุที่แม่เหล็กดูด ต้องเป็นวัตถุที่เป็นแม่เหล็ก หรือวัตถุที่มีสมบัติคล้ายแม่เหล็ก หรือ ที่เรียกว่า สื่อ หรือวัตถุที่เป็นสื่อแม่เหล็ก ได้แก่ วัตถุจำพวกโลหะ เหล็ก นิกเกิล

 

 

วัตถุที่ไม่ได้เป็นสื่อของแม่เหล็ก เช่น ไม้ บาง แก้ว พลาสติก เป็นต้น

 

     

 

แม่เหล็กมี 2 ขั้ว ได้แก่

 

ขั้วเหนือ ใช้สัญลักษณ์ N      ขั้วใต้ ใช้สัญลักษณ์ S 

 

 

แรงดึงดูดของแม่เหล็ก จะมีมากที่สุดบริเวณขั้วทั้ง 2 หรือ บริเวณปลายสุดของแท่งแม่เหล็ก

ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็กทั้ง 2 แท่งเข้าใกล้กัน โดย

 

yes  ขั้วเดียวกันเข้าหากัน จะเกิด การผลักกัน             yes  ขั้วต่างกันเข้าหากัน จะเกิด การดูดกัน 

 

 

 

ประโยชน์ของแม่เหล็ก

yes  ติดบริเวณขอบประตูตู้เย็น โดยใช้แผ่นยางหุ้มเพื่อให้ตู้เย็นปิดสนิท ป้องกันไม่ให้ความเย็นลอดออกจากตู้เย็น

yes  ติดที่ฝากล่องหรือฝากระเป๋า

yes  ติดป้องกันประตูกระแทก

yes  ใช้คัดแยกวัตถุสื่อแม่เหล็กออกจากวัตถุอื่นๆ

yes  ใช้ทำเข็มทิศเพื่อค้นหาทิศทาง

 

เราจึงสรุปเรื่องแรงได้ว่า       

  

               enlightened  แรง หมายถึง สิ่งที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

 

               enlightened  แรงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และแรงที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 

               enlightened  ลักษณะของแรง เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ได้แก่แรงดึง และ แรงผลัก

 

               enlightened  แม่เหล็กจะมีแรงดึงดูดกับวัตถุบางชนิด วัตถุที่ดูดกับแม่เหล็กได้จะมีสื่อหรือสารแม่เหล็กอยู่ในวัตถุนั้น

 

               enlightened  แม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกัน ขั้วเหมือนกันจะผลักกัน

 

               enlightened  แม่เหล็กที่วางอย่างอิสระในแนวราบจะชี้ไปทางเหนือใต้เสมอ โดยขั้วเหนือ จะชี้ไปทางทิศเหนือ และ

                        ขั้วใต้จะชี้ไปทางทิศใต้

 

               enlightened  ประโยชน์ของแม่เหล็กนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

               enlightened  การขัดถูของวัตถุ 2 ชนิด ส่วนใหญ่จะเกิดกับ พลาสติกหรือยาง ที่แห้งและมีน้ำหนักเบา

 

               enlightened  ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด แรงไฟฟ้า

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง แรงมหัศจรรย์