จำนวนผู้ชม : 1486 คน


                                              

 

วลี คือ กลุ่มคำ หรือ คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มารวมกัน แต่ใจความยัง

ไม่สมบูรณ์ ซึ่งเราจะนับวลี ว่าเป็นส่วนหนึงของประโยค เช่น

อ่านหนังสือ กินข้าว แผ่นฟ้า ท้องนา เป็นต้น น้องๆจะสังเกตได้ว่า

คำว่า “อ่านหนังสือ” เราจะงงทันทีถ้ามีคนมาพูดคำนี้ เพราะเรา

จะสงสัยว่าแล้วใครล่ะอ่านหนังสือ เธอเดินๆมาแล้วพูดว่า อ่านหนังสือ

แบบนี้ แน่นอนครับเมื่อเรา งง นั้น หมายความว่า ข้อความ            

ยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นเราก็จะถือว่าเป็นวลีนั้นเอง

ประโยค คือ กลุ่มคำ หรือ คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป มาเรียงกันแล้ว

มีความหมายที่สมบูรณ์ นั้นคือเราจะรู้ได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน

อย่างไร แก่ใคร เมื่อไหร่ ซึ่งหลักๆจะประกอบด้วย

            ประธาน+กริยา+กรรม 

ซึ่งเราอาจจะแบ่งออกเป็นภาคๆได้แก่

                  ภาคประธาน และ ภาคแสดง(กริยา)

บทประธาน บทกริยา(ภาคแสดง)
เขา

เดิน

 

เธอ นั่ง
  • ประธาน คือ ผู้ที่มีอำนาจทำอะไรก็ได้
  • กริยา คือ ท่าทางของประธานที่ทำ
  • กรรม คือ ผู้โชคร้ายที่ถูกประธานกระทำ
  • คำวิเศษณ์ คือ คำที่อยู่ตรงไหนก็ได้ของประโยค

หนู ขาว กิน ข้าว สาร

  • หนู เป็น ประธาน
  • ขาว เป็น คำวิเศษณ์ที่ขยายลักษณะของประธาน
  • กิน เป็น กริยาแสดงท่าทางได้
  • ข้าว เป็น กรรม ถูก หนูกระทำ
  • สาร  เป็น คำวิเศษณ์ ขยาย คำว่า ข้าวว่าเป็นข้าวแบบไหน

ถ้าเราสามารถจำหลักได้ว่าประธานคือะไร กริยาคืออะไร กรรมคืออะไร คำวิเศษณ์

 

คืออะไร ถ้าเราเข้าใจและจำได้ เราก็จะสามารถแยกได้อย่างง่ายดาย

 

เลยส่วนเราจะแยกวลีออกจากประโยคได้อย่างไร หลักง่ายๆว่า

 

อ่านแล้ว เรา งง รึเปล่า เข้าใจรึเปล่า ว่า ใคร ทำอะไร ให้ใคร

 

ได้รึเปล่าถ้าไม่ครบก็แปลว่าคำๆนั้นเป็นวลี

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ประโยคหรือวลี