จำนวนผู้ชม : 1237 คน


แบบเรียนวิชา ภาษาไทย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง คำควบกล้ำ

 

คำควบกล้ำแท้
1. ออกเสียงควบเป็นเสียงเดียวกับอักษรนำ ไม่มีเสียงอะ คำที่มีเสียงควบกล้ำอ่านออกเสียงแค่ 1 พยางค์ เช่น ตราด(ตราด)    กวาด       เปรียบ      ปลอบ    กรูด  นิทรา ปลา  ครัว

    คำต่อไปนี้ไม่ใช่คำควบกล้ำ เพราะ ไม่ออกเสียงเป็นเสียงเดียวกับตัวนำทำให้คำนั้นอ่านออกเสียงมากกว่า 1 พยางค์
     ตลาด (ตะ-หลาด)    ฉลาด (ฉะ-หลาด)   ตลิ่ง (ตะ-หลิ่ง)   
    
2. ไม่ใช่ตัว ห นำ
     คำต่อไปนี้ ไม่ใช่คำควบกล้ำ  เพราะว่ามันมี ห นำ
     หรู หรา     เหลือง    หวาน    หวี        หลวม      เหลือบ        เหรียญ

3. พวกสระอัว เสียงอัว  มันมี ว ก็จริงแต่ไม่ใช่คำควบกล้ำ
     คำต่อไปนี้ ไม่ใช่คำควบกล้ำ  เพราะว่า  ว ถูกใช้ให้เป็นสระอัวหรือออกเสียงดัว
      สวย     รวย    จั่ว     มั่ว   หมวย  ช่วย  หัว   

      แต่คำนี้  ครัว  คำที่ตามอักษรนำคือ ร ไม่ใช่ ว และออกเสียงเดียวกับอักษรนำ ดังนั้นคำนี้ออกเสียอัว แต่มี ร เป็นตัวควบกล้ำ
 
คำควบกล้ำไม่แท้
1. ใช้ตัว ร คู่กับอักษรนำ  และ
2. ไม่ออกเสียง ร เวลาอ่าน ออกเสียงอักษรนำอย่างเดียวหรือออกเสียงเป็นเสียงอื่นเลย

ตัวอย่าง 
คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงอักษรนำอย่างเดียว ไม่ออกเสียง ร เวลาอ่าน   ก็คือ ร ตามพยัญชนะ จ ซ ศ ส  เช่น จริง  ไซร้  สรง  สร้าง  อาศรม  เศร้า
  
คำควบไม่แท้ที่ออกเสียงเป็นเสียงอื่น  ก็คือ ร ตาม ท แล้วออกเสียงเป็นเสียง ซ 
เช่น  ทราบ  ทราย   ทรง  อินทรี  ช่องนนทรี  มัทรี   พุทรา  ทรุดโทรม

อย่างไรก็ตาม มี ร ตาม ท แต่ไม่ได้ออกเสียง ซ แต่ออกเสียงเป็นเสียงควบของพยัญชนะนำทั้ง 2 เช่น นิทรา

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สื่อประกอบการสอน ครูณัฐฐณิชา