จำนวนผู้ชม : 2060 คน


ร่างกายของเรา

 

ร่างกายของเราประกอบด้วยอวัยวะหลาย ๆ ส่วน ทั้งที่เป็นอวัยวะที่เรามองเห็นได้ เช่น ตา หู จมูก ปาก แขน ขา เป็นต้น และอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น หัวใจ ปอด ไต เป็นต้น

อวัยวะแต่ละอวัยวะจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป เช่น ตามีไว้ดูสิ่งต่างๆ รอบตัวหูมีไว้ฟังเสียง จมูกใช้ดมกลิ่น และปากมีไว้พูดคุย เป็นต้น แต่ในการทำกิจกรรมหนึ่ง ๆ เราอาจต้องใช้อวัยวะหลายส่วนมาทำหน้าที่ประสานกัน

อวัยวะทุกอวัยวะจึงมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ถ้าร่างกายของเราขาดอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ก็จะทำให้ร่างกายทำงานได้ยากลำบาก ดังนั้น เราก็ควรดูแลรักษาอวัยวะทุกส่วนของร่างกายให้ทำงานเป็นปกติอยู่เสมอ

 

 

 

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ร่างกายของเรา 1 (ครูทัศนัย)