จำนวนผู้ชม : 1284 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง แผนภูมิแท่ง