จำนวนผู้ชม : 2950 คน


 

ความหมายของรูปเรขาคณิต

เรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ นั้นแตกต่างกัน เพราะว่ารูปเรขาคณิต 3 มิตินั้นมีความหนา เช่น ทรงสี่เหลี่ยม ปริซึม ทรงกลม ทรงกรวย ทรงกระบอก พีระมิด แต่รูปเรขาคณิต 2 มิติ นั้นเป็นเพียงผิวหน้าหนึ่งของรูปทรง เช่น

ความแตกต่างของ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือ

  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา โดยจะมีส่วนกว้างและส่วนยาว
  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา โดยจะมีส่วนสูง ส่วนกว้าง และส่วนยาว                                                   ความแตกต่างระหว่างรูปวงกลมกับทรงกลม คือ
  • รูปวงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติไม่มีความหนา
  • ทรงกลม เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีความหนา

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว