จำนวนผู้ชม : 1230 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง รับมือแผ่นดินไหว(แนะแนว)