จำนวนผู้ชม : 1325 คน


 

STEM หรือ สะเต็มการศึกษา

 

STEM หรือ สะเต็มการศึกษา คือ ศาสตร์ด้านการบูรณาการในเชิงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (SCIENCE) เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)  วิศวกรรมศาสตร์(ENGINEERING) และคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้

 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Flash

โปรแกรม Flash คืออะไร ?  โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ

ผู้ใช้(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับ
การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา
 PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น

โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลตฟอร์ม (Platform)

 

การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Line Tool

 

Line Tool คือเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง โดยเราสามารถกำหนดสี ความหนา และลวดลาย ต่างๆโดยกำหนดได้ที่หน้าต่าง properties ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

 

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Line Tool 

         

 

การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

  

 

 

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Brush Tool

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Rectangle Tool

 

 

ชิ้นงาน

ให้นักเรียนออกแบบมาสคอตด้วยโปรแกรม Flash หัวข้อ ยุวทูต STEM

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว