ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Flash

โปรแกรม Flash คืออะไร ?  โปรแกรม Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว (Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่นเสียงและวีดิโอ แบบสเตริโอได้สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับ

ผู้ใช้(Interactive Multimedia) มีฟังก์ชั่นสำหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังทำงานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับ
การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา
 PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถในการบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลทำให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ในฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น

โปรแกรม Flash เริ่มมีชื่อเสียงประมาณปี พ.ศ. 2539 จนถึง ปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีเว็บ ทำให้การนำเสนอทำได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น โปรแกรม Flash ยังสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อใช้ทำงานต่างๆ รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทำงานได้กับหลายๆ แฟลตฟอร์ม (Platform)

 

การสร้างวัตถุ (Object) ด้วยเครื่องมือ Line Tool

 

Line Tool คือเครื่องมือสำหรับวาดเส้นตรง โดยเราสามารถกำหนดสี ความหนา และลวดลาย ต่างๆโดยกำหนดได้ที่หน้าต่าง properties ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

 

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Line Tool 

         

 

การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

  

 

 

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Brush Tool

 

แบบฝึกสร้างวัตถุด้วย Rectangle Tool

 

 

 

นักเรียนสามารถดาวร์โหลดเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม FLASH เพิ่มเติม

จาก เอกสารที่แนบด้านล่าง


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว