จำนวนผู้ชม : 1273 คน


หลักการออกแบบงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010

 

 

 

    การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและเป็นไปตามหลักการออกแบบ ควรยึดหลักการดังต่อไปนี้

 

 

1. การเลือกพื้นหลังของสไลด์

 

 

      พื้นหลัง (Background) เป็นปัจจัยแรกที่ส่งผลกับการออกแบบและผู้รับข้อมูลโดยตรง เพราะถ้าพื้นหลังไม่ดี จะทำให้ดูแล้วไม่สบายตา ซึ่งต้องอาศัยหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้

 

 

       1.1  พื้นหลังควรดูเรียบง่ายและสบายตา

       1.2  หลีกเลี่ยงการใช้ภาพหรือสีพื้นที่เป็นแม่สี

       1.3  หลีกเลี่ยงพื้นหลังที่ออกแบบด้วยกราฟิก หรือมีแสงเงาจัด

 

 

  

2. การเลือกใช้ภาพประกอบ

 

 

      การเลือกใช้ภาพเป็นการเสริมให้สไลด์ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่ถ้ามีมากเกินไปจะทำให้เกิดความสับสนกับข้อมูลที่นำเสนอได้ ดังนั้นจึงมีวิธีการในการเลือกใช้ภาพให้เหมาะสมดังนี้

 

 

      2.1  ภาพที่นำมาใช้ต้องส่งเสริมข้อความที่นำเสนอ

      2.2  ไม่ควรมีอักษรในภาพถ้าไม่จำเป็น

      2.3  ภาพที่นำมาใช้ไม่ควรใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มาก เพราะจะทำให้โปรแกรมทำงานหนักขึ้น

 

 

 

3. การเลือกใช้ข้อความที่มีขนาดเหมาะสม

 

      ขนาดของข้อความเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้การนำเสนอมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในการสื่อให้ผู้ที่รับข้อมูลเข้าใจ โดยมีหลักการดังนี้

 

 

      3.1  ตัวอักษรต้องอ่านง่าย โดยปกติตัวอักษรควรมีขนาดตั้งแต่ 36-60 Point และควรเป็นตัวหนา เพื่อจะสื่อให้ชัดเจนมากขึ้น

      3.2  ในหนึ่งสไลด์ไม่ควรใช้แบบตัวอักษรเกิน 2 ประเภทเพื่อความสวยงาม

 

 

 

4. การเลือกสีในการออกแบบ

 

 

      สีนับว่าเป็นส่วนสำคัญของการออกแบบหน้าจอ แม้ว่าโปรแกรมจะแสดงออกด้วยจอสี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีได้ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้จะต้องใช้สายตาดูจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ถ้าโปรแกรมนำเสนอด้วยสีร้อน (Worm Color) อาจทำให้เกิดความระคายเคืองต่อสายตาของผู้ใช้ได้

 

      4.1  สีโทนร้อน (Warm Color) คือ สีที่ให้ความหมายรื่นเริง สดชื่น ฉูดฉาด นับจากสีโทนเหลือง ชมพู แดง ส้ม ม่วง และน้ำตาล สีเหล่านี้ให้ความรู้สึกเร่าร้อน มีอิทธิพลต่อการดึงดูด และกระตุ้นอารมณ์ได้มากกว่าโทนสีอื่น ๆ สีเหล่านี้จะใช้มากกับงานประเภทตัวหนังสือ นิตยสาร แคตตาล็อก ตลอดจนป้ายโฆษณาต่าง ๆ ที่กระตุ้นความสนใจต่อผู้พบเห็นได้รวดเร็ว

      4.2  สีโทนเย็น (Cool Color) เริ่มจากสีเทา ฟ้า น้ำเงิน เขียว สีโทนนี้จัดอยู่ในสีโทนเย็นให้ความรู้สึกสงบ สะอาด เย็นสบาย

 

       ในการสร้างสไลด์แต่ละหน้านั้น ผู้ใช้ควรมีกฎที่เป็นแนวทางในการสร้างงานนำเสนอก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โดยพอสรุปกฎได้ดังนี้

 

 

      1. ในแต่ละสไลด์ควรมีหัวเรื่องเพื่อบอกถึงสิ่งที่จะอธิบาย

      2. ตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้รับชมสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

      3. ควรใช้หัวข้อสั้น ๆ ที่อ่านเข้าใจง่าย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้

      4. เนื้อหาไม่ควรเกิน 8 บรรทัด ในหนึ่งสไลด์ เพราะถ้ามีมากเกินไปจะส่งผลให้ตัวอักษรมีขนาดเล็ก มองเห็นไม่ชัดเจนและขาดความน่าสนใจ

      5. ไม่ควรนำภาพมาเป็นพื้นหลัง เพราะจะทำให้อ่านยาก

      6. การใส่รูปภาพลงในสไลด์ควรมีขนาดพอสมควร ไม่ใหญ่จนเกินไป