ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 

ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสาร เรื่อง ประโยน์ของคอมพิวเตอร์ ด้านล่างนี้มาศึกษา และทำแบบฝึกหัด


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์