จำนวนผู้ชม : 1271 คน


.

     

         

 

 

          ในภาษาอังกฤษมีคำที่ใช้เรียก "ถนน" ดังนี้

- Avenue มีอักษรย่อ คือ Ave. ใช้เรียกถนนที่มีขนาดกว้าง และมักจะมีร้านขาย

สินค้ายอดนิยม และร้านค้าได้รับการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามทั้งสองด้านของถนน เช่น Fifth Avenue ในเมืองนิวยอร์ก (New York City) เป็นแหล่งรวมร้านระดับ 5-7 ดาว

- Street มีอักษรย่อ คือ St. ใช้เรียกถนนในเมือง ซึ่งมีร้านขายสินค้าที่ไม่เน้นการตกแต่งสถานที่ที่สวยงามเทียบเท่าร้านค้าแถบ Avenue

- Road มีอักษรย่อ คือ Rd. ใช้เรียกถนนนอกเมืองซึ่งมีการจราจรไม่หนาแน่น หมายเหตุ สำหรับกรณีเมืองนิวยอร์ก ได้รับการกำหนดผังเมืองให้เป็นต้นแบบของผังเมืองอื่นๆ ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาที่ตั้งสถานที่ต่างๆ ได้โดยง่าย avenue จึงเป็นถนนจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และ street เป็นถนนจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง The Places P.5