จำนวนผู้ชม : 1361 คน


smiley ใบโบก ใบบัว smiley

รู้จักคำ นำเรื่อง

 

                 

      

ใบโบก ใบบัว

 

         มา มา มาดู มาดู ใบโบก มาดูใบบัว ใบโบก มีตา

ใบบัวมีตา ใบโบก มี ขา ใบบัว มี ขาใบโบก มี หู ใบบัว

มีหู ใบโบก มี หาง ใบบัว มี หาง ใบโบก มี งวง

ใบบัว มีงวง ใบโบก มี งา ใบบัว ไม่มี งา

อธิบายเพิ่มเติมความรู้

 

       อ่านพยัญชนะ

 

       ตัวอย่าง   ก  อ่านว่า  กอ

                      ก   จ   ด   ต   บ   ป   อ

                      ข   ห   ง    ม

 

       อ่านสระ

 

        อา        อ่านว่า        อา

        อี         อ่านว่า        อี

        อู         อ่านว่า        อู

 

        อ่านแจกลูก

 

        า

        ก                                 กา

        จ                                 จา

        ด                                 ดา

        ต                                 ตา

        บ                                 บา

        ป                                 ปา

        อ                                 อา

 

               กา   ตา   ปา   อา

 

        อ่านคล่อง ร้องเล่น

 

         โยกมา โยกไป ใบโบก ใบบัว โยก ตัว ไป มา

โยก หัวโยก ขา โยก มา โยก ไป

 

 

 

แหล่งที่มา

http://innovation.kpru.ac.th/

www.youtube.com