จำนวนผู้ชม : 1271 คน


เลขฮินดูอารบิต                         เลขไทย                        ตัวหนังสือ                          รูปภาพ

          1                                        ๑                                 หนึ่ง

          2                                         ๒                                สอง

          3                                         ๓                                สาม

          4                                         ๔                                สี่

          5                                         ๕                               ห้า