จำนวนผู้ชม : 1294 คน


 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล