รู้จักคำ นำเรื่อง

 

 

  

 

เรื่อง  ภูผา

 ภูผา มี พ่อ ภูผา มี แม่ พ่อ ให้ภูผา มาหา พ่อ ให้ ภูผา ดูแล ใบโบก พ่อ ให้ภูผา ดูแล ใบบัว ภูผา รัก ใบโบก ภูผา ดีใจ

ได้ ดูแล ใบโบก ภูผารัก ใบบัว ภูผา ดีใจ ได้ ดูแล ใบบัว ใบโบก ใบบัว รัก ภูผา พ่อ แม่ รัก ภูผา รัก ใบโบก รัก ใบบัว ภูผา

รัก พ่อ แม่ รัก ใบโบก รัก ใบบัว ใบโบก ใบบัว รัก ภูผา รัก พ่อ รัก แม่

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : ภูผา ทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน : ภูผา ทดสอบหลังเรียน