จำนวนผู้ชม : 1315 คน


 

การช่วยฟื้นคืนชีพคนจมน้ำ

 

 

  การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึง การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว  

 

 

 

ขั้นตอนการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพพื้นฐาน  เมื่อพบเห็นผู้ป่วยจมน้ำหมดสติ

1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ โดยการใช้มือทั้งสองข้างจับบริเวณไหล่ เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ

2. ถ้าผู้ป่วยไม่ตอบสนองให้เพื่อนโทรขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ให้เร็วที่สุด

3.ตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ให้เลือกปฏิบัติดังนี้ 

 

                                                                                               

 

                                                                                                 ข้อมูล: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ

                                                                                                           : สำนักโรคไม่ติดต่อ