จำนวนผู้ชม : 1350 คน


ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์

การรำหมู่ คือ การแสดงที่ใช้ผู้แสดงมากกว่า ๒ คนขึ้นไป มุ่งความงามของท่ารำและความพร้อมเพรียงของผู้แสดง เช่น รำโคม รำพัด รำซัดชาตรี เป็นต้น ในกรณีที่นำ การแสดงที่ตัดตอนมาจากการแสดงละคร และการรำนั้นเป็นการรำของตัวละครตัวเดียวมาก่อน เมื่อนำมารำเป็นหมู่ก็ยังคงเรียกว่ารำตามเดิม เช่น รำสีนวล รำแม่บท

 

รำสีนวล

เป็นการรำประเภทการละเล่นพื้นเมืองอย่างหนึ่งของชาวไทยในภาคกลาง เนื่องจากการรำสีนวลเป็นศิลปะที่สวยงามทั้งท่ารำและเพลงขับร้อง จึงพัฒนามาเป็นชุดสำหรับจัดแสดงในงานทั่วๆไป และนับเป็นการแสดงนาฏศิลป์อีกชุดหนึ่ง ที่นิยมแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ลักษณะท่ารำและคำร้องของรำสีนวลมีความหมายถึงอิริยาบถที่นุ่มนวลอ่อนช้อยของกุลสตรี

การรำเดี่ยว คือ การแสดงรำที่ใช้ผู้แสดงเพียงคนเดียว แสดงถึงความสามารถของผู้รำ และแสดงศิลปะของลีลาการร่ายรำตามแบบนาฏศิลป์ตลอดทั้งให้ถึงเห็นความงามของเครื่องแต่งกาย การรำเดี่ยวมักนิยมใช้เป็นชุดเบิกโรง ใช้แสดงสลับฉาก หรือใช้แสดงในโอกาสต่างๆ เช่น รำฉุยฉายพราหมณ์ รำฉุยฉายเบญกาย รำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน รำพลายชุมพล ฯลฯ รำฉุยฉายเบญกาย

 

 

รำเดี่ยว

รำฉุยฉายเบญกาย

อยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย เนื้อเรื่องกล่าวถึง ทศกัณฐ์พญายักษ์แห่งกรุงลงกา ใช้ให้นางเบญกายไปตัดศึก โดยแปลงเป็นนางสีดา และทำตายลอยน้ำไปยังพลับพลาพระราม นางเบญกายขอไปดูตัวจริงของนางสีดา แล้วแปลงตัวให้ละม้ายคล้ายนางสีดา และแสร้งทำจริตกิริยาให้เหมือนนางสีดาเพื่อขึ้นเฝ้าทศกัณฐ์

ละคร หมายถึง การแสดงประเภทหนึ่งซึ่งแสดงเรื่องราวความเป็นไปของชีวิตที่ปรากฏในวรรณกรรม มีศิลปะการแสดงและดนตรีเป็นสื่อสำคัญ ละคร ตามความหมายนี้หมายถึงละครรำ เพราะว่าเป็นการแสดงออกทางความคิดโดยมุ่งเน้นถึงลักษณะท่าทางอิริยาบถในขณะเคลื่อนไหวตัวในระหว่างการรำ

https://www.youtube.com/watch?v=Ban8i5NrVUo ละครใน

ละครไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ประเภทที่ 1. ละครรำ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1.1 ละครรำแบบมาตรฐานดั้งเดิม มี 3 ชนิด คือ - ละครชาตรี - ละครนอก - ละครใน

 

1.2 ละครที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ มี 3 ชนิด คือ - ละครดึกดำบรรพ์ - ละครพันทาง - ละครเสภา

การแสดงชุดเป็นตอน

อยู่ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดจองถนนโดยดำเนินเรื่องว่า พระรามทรงใช้ให้สุครีพคุมพลวานรไปจองถนนเพื่อจะยกพลข้ามไปฝั่งลงกา ในขณะที่บรรดาพลวานรกำลังทุ่มหินถมลงในมหาสมุทรอยู่นั้น นางสุพรรณมัจฉาผู้เป็นราชธิดาของทศกัณฐ์พาฝูงบริวารปลามาคาบขนก้อนหินไป สุครีพสงสัยจึงสั่งให้หนุมานประดาน้ำลงไปสำรวจดู ได้พบนางสุพรรณมัจฉาจึงตรงเข้าไขว่คว้าโลดไล่จับนางสุพรรณมัจฉาได้สำเร็จ

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง นาฏศิลป์