จำนวนผู้ชม : 1322 คน


Present Perfect Tense
▶ Usage (การใช้)
หลักๆ Present Perfect Tense ใช้กับสถานการณ์ 
3 แบบ

1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่ 'อดีต' ดำเนินมาเรื่อยๆจนถึง 'ปัจจุบัน'
เช่น 
We have studied here for three years. 
....พวกเราเรียนที่นี่มา 3 ปีแล้ว
....(เรียนมาตั้งแต่ ม.1 จนตอนนี้ ม.3 ก็ยังเรียนอยู่)

She has lived in Bangkok since 1989.
....She อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ปี 1989 แล้ว
.....(ปัจจุบัน she ก็ยังอยู่ไม่ได้ย้ายไปไหน)
  

2. เพิ่งจบหรือเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆ
เช่น
They have just arrived. 

....พวกเค้าเพิ่งมาถึง 
...(ยังเหนื่อยอยู่เลย วางของ เพิ่งหย่อนตูดนั่งได้แป๊บเดียว)

I have just eaten.
....ฉันเพิ่งกินข้าวมา
....(กินเสร็จเมื่อกี๊ ยังอิ่มอยู่เลยเนี่ย)


3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆหลายๆครั้ง
หรือกับประสบการณ์ชีวิตว่าผ่านอะไรมาแล้วบ้าง
ทำอะไรมาแล้วกี่ครั้ง

เช่น
I have watched this movie many times. 

....ฉันดูหนังเรื่องนี้มาหลายรอบแล้ว

He has called me twice. 
....เค้าโทรหาฉันมา 2 รอบแล้ว

--------------------------------------
 
Form (โครงสร้าง)
บอกเล่า (+) 

S+has/have+V.3
I have met
 him already.

ปฏิเสธ (-) 

S+has/have+not+V.3
She has not finished
 her homework yet.

คำถาม (?)

Has/Have + SV.3?
Have you found
 it yet? 

--------------------------------------
 Key word 
since
 (ตั้งแต่)
ตามด้วย 'จุดของเวลา'
เช่น since yesterday, since last month, since I was young


for (เป็นเวลา)
ตามด้วย 'ระยะเวลา'
เช่น for 20 minutes, for 2 months


- already, just, yet
- ever, never, once, twice, many times, several time

Conclusion