จำนวนผู้ชม : 1269 คน


                          การอ่านออกเสียง

                   การอ่านออกเสียง คือ การอ่านให้มีเสียงดัง เป็นการอ่านเพื่อส่งสาร เช่น อ่านให้ผู้อื่นฟัง อ่านเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง อ่านข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

               เมื่ออ่านออกเสียงต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ถ้าอ่านให้ผู้อื่นฟัง ก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังด้วย เช่น เมื่อเป็นการอ่านในห้องเรียน ผู้ฟังคือ ครู และเพื่อน ๆ เป็นการอ่านเพื่อความรู้ ต้องการความชัดเจน และถูกต้องมากที่สุด ถ้าเป็นการอ่านผ่านสื่อ เช่น อ่านนิทานเพื่อบันทึกลงแถบบันทึกเสียงให้เพื่อน ๆ ที่มีความพิการทางสายตาก็ต้องอ่านเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเสียงดังฟังชัด ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน อ่านให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร

                 การอ่านออกเสียง

มีหลักการดังนี้

                    1. อ่านเนื้อเรื่องโดยอ่านสำรวจแบบคร่าว ๆ หนึ่งรอบในใจ

                    2. ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน

                    3. พิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่าน เพื่อให้อ่านได้ถูกต้องตามลักษณะของงานเขียน

                    4. ตรวจสอบคำศัพท์ที่ไม่แน่ใจว่าอ่านอย่างไร อาจค้นคว้าเสียงอ่านของคำได้จากพจนานุกรม

                    5. อ่านออกเสียงให้เสียงดังพอประมาณ ชัดเจน ถูกต้อง

                    6. อ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ คำ ให้ถูกต้องตามอักขรวิธี

                    7. เว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงในการอ่านให้น่าฟัง

                    8. อ่านด้วยอัตราเร็วที่เหมาะสม คือ อ่านไม่ช้าหรือเร็วจนฟังไม่ทัน

 

 

 

 

จงฝึกอ่านออกเสียงบทเพลงดังต่อไปนี้

                     เพลงต้องมีสักวัน

 

           ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ท่องคำเติมฝัน  ปลอบใจรอวัน ที่คอยแสนไกล วันที่ทุกอย่าง เปิดทางให้สมดังใจ

ถึงนานเพียงใด  หัวใจจะคอยจะทน.

             ขอใครสักคน ยอมทนร่วมทาง คือเธอที่หวัง ถึงแม้ทุกอย่าง ยังดูมืดมน  เพราะยังมีเงา  ของเขาเข้ามาปะปน

ให้คอยกังวล  ให้ทนบนทางใฝ่ฝัน .

             จะรอวันนั้น รอวันที่ฝันเป็นจริง ได้ทำในสิ่ง ที่รักและคนเชื่อมั่น มีเธอเคียงข้าง ร่วมทางอย่างเข้าใจกัน

 ไม่มีคนนั้น คอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้.

             ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน จะเดินตามฝัน ไม่ท้อไม่หวั่น ด้วยแรงที่มี ขอเพียงเธอรอ อย่าลาอย่าร้างไมตรี

เป็นคู่ชีวี  ในยามที่มีวันนั้น

             ต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน จะเดินตามฝัน ไม่ท้อไม่หวั่น ด้วยแรงที่มี ขอเพียงเธอรอ อย่าลาอย่าร้างไมตรี

เป็นคู่ชีวี   ในยามที่มีวันนั้น.

 

อ่านเสร็จแล้วลองอ่านตามบทเพลง    แล้วร้องเองตามคาราโอเกะให้เพื่อนฟัง  ลองดูนะคะ