ในภาษาอังกฤษจะมีประโยคแบบพิเศษอยู่แบบหนึ่ง ซึ่งประธานของประโยคไม่ได้เป็นคนทำการกระทำนั้นด้วยตัวเอง แต่ให้บุคคลอื่นทำการกระทำต่างๆ ให้ตัวเอง เช่น หากเราจะไปตัดผม (โดยให้ช่างตัดผมตัดให้) เราจะไม่สามารถพูดว่า I will cut my hair. ได้ เพราะคนฟังจะเข้าใจผิดว่าเราจะทำการตัดผมของเราด้วยตัวเราเอง

           นี่เป็นที่มาของการนำประโยค causative form มาใช้ ซึ่งมีหลักให้ท่องง่ายๆ คือ have something done และ have someone do something

1) have something done 
           ใช้บอกว่าประธานให้คนอื่นทำอะไรให้ แต่ไม่ได้บอกว่าบุคคลนั้นเป็นใคร เช่น 

           I will have the house renovated soon. (ฉันจะให้บุคคลอื่นปรับปรุงบ้านให้ใหม่เร็วๆ นี้)
           He is having his car cleaned.  (เขากำลังให้บุคคลอื่นล้างรถให้)
           She had the broken windows fixed. (ในอดีตเธอได้ให้บุคคลอื่นซ่อมหน้าต่างที่พังให้)
           * ใช้ get แทน have ได้ทั้งหมด

           จะเห็นได้ว่ากริยาแท้ในประโยคเหล่านี้คือ have มันจึงสามารถถูกผันได้ ส่วน done ก็คือกริยาไม่แท้ในรูป past participle (ช่อง 3) ซึ่งจะคงรูปอยู่อย่างนี้ตลอด

2) have someone do something 
           ใช้บอกว่าประธานให้คนอื่นทำอะไรให้ โดยระบุว่าบุคคลนั้นเป็นใคร เช่น 

           I will have him renovate my house. (ฉันจะให้เขาปรับปรุงบ้านให้ใหม่)
           He is having his friend clean his car. (เขากำลังให้เพื่อนของเขาล้างรถให้)
           She had the maintenance staff fix the broken windows. (ในอดีตเธอได้ให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซมซ่อมหน้าต่างที่พังให้)
           *ใช้ let แทน have ได้
           *ใช้ make แทน have ได้แต่ความหมายจะกลายเป็นบังคับให้ใครทำอะไรให้


           จะเห็นได้ว่ากริยาแท้ในประโยคเหล่านี้คือ have มันจึงสามารถถูกผันได้ ส่วน do ก็คือกริยาไม่แท้ในรูป infinitive (ช่อง 1) ซึ่งจะคงรูปอยู่อย่างนี้ตลอด 

           กริยาที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็น command / ask / persuade / order / request / get หรือคำขอคำสั่งต่างๆ ต้องตามด้วย someone to do something เสมอ เช่น

           I will get him to renovate my house.
           He is ordering his friend to clean his car.
           She asked the maintenance staff to fix the broken windows.


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : Causative Form
แบบฝึกหัดหลังเรียน : Causative Form