จำนวนผู้ชม : 1326 คน


ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน


ดอลล่าร์บรูไน ดารุสซาลาม เป็นสกุลเงินของประเทศบรูไนดารุสซาลาม
*1 ดอลล่าร์บรูไน เท่ากับประมาณ  25 บาทไทย 
The Brunei Dollar (BND) is the official currency of Brunei Darussalam. 
1 Brunei Dollar = 25 Thai Baht

 

 
 
 


 

 

เรียล (Riel) เป็นสกุลเงินของประเทศกัมพูชา
*150 เรียล เท่ากับประมาณ 1 บาท 
The Cambodian Riel (KHR) is the official currency of Cambodia.
150 Cambodian Riel = 1 Thai Baht

 

 
 


 

รูเปียห์ (Rupiah) เป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย
* 1,000 รูเปียห์ เท่ากับประมาณ 3 บาท 
The Indonesian Rupiah (IDR) is the official currency of Indonesia.
1000 Indonesian Rupiah = 3 Thai Baht

 

 


 

 กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินของประเทศลาว
The Lao Kip (LAK) is the official currency of Laos. 
* 1,000 กีบ เท่ากับประมาณ  4 บาทไทย
1000 Lao Kip = 4 Thai Baht
ธนบัตรที่พิมพ์ออกใช้ในปัจจุบันนี้มีฉบับละ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ, และ 50,000 กีบ

 


 

 ริงกิต (Ringgit) เป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซีย
1  ริงกิตมาเลเซียเท่ากับประมาณ 10 บาท
The Malaysian Ringgit (MYR) is the official currency of Malaysia. *1 Malaysian Ringgit = 10 Thai Baht

 

 
 


 

 

 จ๊าด (Kyat) เป็นสกุลเงินของประเทศพม่า
* 1 จ๊าดเท่ากับประมาณ 5 บาทไทย 
The Myanmar Kyat (MMK) is the official currency of Myanmar. 
1 Myanmar Kyat = 5 Thai baht

 

 
 

 

 

 เปโซ (Peso) เป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์
*1.40 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท 
The Philippine Peso (PHP) is the official currency of the Philippines. 
1.40 Philippine Peso = 1 Thai Baht

 


 

 
 บาท (Baht) เป็นสกุลเงินของประเทศไทย
The Thai Baht (THB) is the  official currency of Thailand. 
 

 

ดอลลาร์ (Dollar) เป็นสกุลเงินของประเทศสิงคโปร์
* 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ เท่ากับประมาณ 24.50 บาท
The Singapore Dollar (SGD) is the official currency of Singapore.
1 Singapore Dollar = 24.50 Thai Baht

 
 

 


 ด่ง (Dong) เป็นสกุลเงินของประเทศเวียดนาม
* 900 ด่ง เท่ากับประมาณ  1  บาทไทย
The Vietnamese Dong (VND) is the official currency of Vietnam. 
900 Vietnamese Dong = 1 Thai Baht